W akcję włączyli się pracownicy socjalni i opiekunowie Schroniska dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, streetworkerzy Caritas, funkcjonariusze Straży Miejskiej, policji, pracownicy socjalni radomskich szpitali i wolontariusze. – Wyniki nie są optymistyczne – mówi gminny koordynator badania w Radomiu, Elżbieta Kocon, kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne.

Zaangażowane w akcję służby zbierały dane w domach dla osób bezdomnych, noclegowniach, schroniskach, pustostanach, a także w szpitalach i aresztach. Na miejscu przeprowadzały ankietę, w której pytały o wiek, miejsce ostatniego zameldowania, wykształcenie, czy przyczyny bezdomności – mówi Elżbieta Kocon.

Tekst  / Radio Plus

Skip to content