Epidemia wstrzymała wiele wyjazdów – również wycieczek szkolnych i obozów. Choć część osób jest w stanie elastycznie zmienić cel swoich podróży, dla niektórych dzieci brak zorganizowanego wypoczynku oznacza uwięzienie nie tylko w codziennej przestrzeni, ale i w codziennych problemach. Stąd decyzja zarządu województwa o rozstrzygnięciu corocznego konkursu na wakacyjny wypoczynek dla młodych osób z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Na ten cel przeznaczono 1,95 mln zł.

Od 2005 r. ze zorganizowanej formy letniego wypoczynku skorzystało już ok. 15 tys. dzieci. Mogły one spędzić czas z dala od trudnych relacji rodzinnych. Problem alkoholowy dotyczy na Mazowszu ok. 500 tys. rodzin. Ponieważ organizacja wypoczynków jest obecnie możliwa przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w tym roku również rozstrzygnęło konkurs. Z myślą o dzieciach, które na co dzień nie mogą liczyć na wyjazdy. To pozwoli im skorzystać z wypoczynku połączonego z zajęciami promującymi zdrowy styl życia, a także dotyczącymi problematyki uzależnień.

Organizacja wyjazdów to kontynuacja programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych prowadzonych przez różne organizacje w ciągu roku szkolnego. „Na wakacje po uśmiech” od 15 lat pozwala dzieciom i młodzieży budować poczucie własnej wartości i uczyć się radzić z problemami podczas wyjazdów w atrakcyjne turystycznie miejsca. – Są to wyjazdy dla dzieci, które mają trudną sytuację, z rodzin, które wymagają wsparcia. Często są to ich jedyne pobyty poza domem, z dala od miejsca i osób, w którym na co dzień piętrzą się problemy – mówi członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Głównym zagrożeniem dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami alkoholowymi jest ciągłe napięcie i stres. – Dlatego my będziemy starali się wnieść w ich życie trochę spokoju i radości – mówi dyr. Caritas Diecezji Radomskiej ks. Robert Kowalski.

– W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa oraz bezpieczeństwo dzieci rezygnujemy z tradycyjnego obozu zamieniając go na półkolonię. Dzieci codziennie będą wyjeżdżać na zorganizowane wycieczki – bliższe i dalsze – poznawać historię, kulturę i obyczaje związane z tymi miejscami – dodaje dyrektor.

Wszystkie dofinansowane oferty to zorganizowane formy wypoczynku na terenie Polski, podczas których dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu przez co najmniej 14 dni będą mieć nie tylko możliwość odpoczywania w innym niż codzienne otoczeniu, ale też brania udziału w zajęciach je wspierających.

Dofinansowanie w subregionie radomskim otrzymały następujące organizacje:

– Stowarzyszenie Sportowe Centrum z Radomia – W krainie tajemniczych wypraw – 35 000,00 zł,

– Caritas Diecezji Radomskiej na “Wyprawa po uśmiech” – 73 802,00 zł,

– Uczniowski Klub Sportowy „Technik” na “Wolni od uzależnień” – 60 720,00 zł,

– Fundacja Dobry Duszek na “Wakacyjna przygoda z Dobrym Duszkiem” – 99 000,00 zł.

 

Tekst: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Skip to content