Caritas Diecezji Radomskiej na spotkaniu opłatkowym wręczyła Złote Kule i medale In Caritate Servire.

Pracownicy, wolontariusze i przyjaciele Caritas Diecezji Radomskiej swoje świąteczne spotkanie mieli w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Koniec roku jest czasem podsumowań, ale przede wszystkim okazją do podziękowań tym, którzy niosą pomoc potrzebującym i wspierają w działaniach diecezjalną Caritas.

Obecny na spotkaniu bp Henryk Tomasik powiedział, że – jak uczy nas św. Jakub – wiara bez uczynków jest martwa. – Pięknym sposobem wyrażania wiary jest miłość bliźniego. Dzisiaj spotykają się te wszystkie osoby i organizacje, które świadczą miłość bliźniego w duchu wiary. Tym wszystkim osobom należy się przede wszystkim wdzięczność za to, że potrafią dostrzec człowieka potrzebującego i są także znakiem nadziei, bo każdy człowiek, który czyni dobro jest znakiem nadziei. Im więcej osób, które świadczą dobro, tym więcej jest nadziei w społeczeństwie. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, które zajmują się pomocą. Dzisiaj w szczególny sposób dziękuję Caritas Diecezji Radomskiej za to świadectwo wiary, które wyraża się przez miłość bliźniego – mówił ordynariusz.

Każdego roku podczas świątecznego spotkania diecezjalna Caritas osoby i instytucje, które szczególnie wspierają potrzebujących, honoruje Złotymi Kulami. Wyróżnionym wręczali je bp H. Tomasik, ks. Robert Kowalski, dyrektor diecezjalnej Caritas, i wicedyrektor ks. Damian Drabikowski.

– Statuetka to symboliczna dłoń trzymająca w ręku złotą kulę, która symbolizuje życie ludzkie – kruche ale bardzo ważne dla nas wszystkich. Dłoń ma to życie podtrzymać, wspierać, by nie gasło. Statuetki wręczymy osobom, które przez lata swoje serce, zaangażowanie, swoją pozycję społeczną wykorzystywały po to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi – wyjaśnia ks. Kowalski.

W kategorii “współpraca” Złotą Kulę otrzymał Urząd Miejski w Iłży, z którym Caritas współpracuje od 10 lat, od powstania Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej. – Dziękujemy za okazaną życzliwość, szacunek, zrozumienie, właściwe i fachowe podejście do problemu, pomoc nie tylko finansową, ale w szczególności za zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi –
osobie niepełnosprawnej – mówiła Anna Lis, sekretarz CDR.

Anna i Andrzej Regułowie z Drzewicy zostali uhonorowani w kategorii “świadectwo”. Są liderami wśród wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas. Pomagali rodzinom niezaradnym życiowo w swojej parafii, rodzinom i dzieciom ofiar tragicznego wypadku busa pod Nowym Miastem. Od 2016 roku prowadzą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Drzewicy. – Mimo wielu trosk życia codziennego, a także bolesnych doświadczeń, żyją dla innych i czerpią z tego radość. Dziękujemy wam za to świadectwo miłości Boga i ludzi – mówiła A. Lis.

Złote medale In Caritate Servire (w Służbie Miłości) Dyrektora Caritas Polska otrzymali: Łukasz Zawistowski, dyrektor PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu za współpracę na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych; Grzegorz Janduła, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, wraz z kierownikiem i pracownikami pływalni za realizowany z Caritas I Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych; Piotr Kowalski, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, za okazane zrozumienie, wsparcie, bezinteresowne zabezpieczanie medyczne imprez charytatywnych, koncertów, festynów. Piąty medal trafił do zespołu RETUS, który wielokrotnie służył swoimi kwalifikacjami muzycznymi osobom niepełnosprawnym i gwarantował bezpłatną oprawę muzyczną podczas balów charytatywnych na rzecz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej.

Podczas spotkania kolędy śpiewali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej i dzieci z Centrum Nauki i Zabawy “Bajka”. Występowali też uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych.

Na zakończenie uczestnicy świątecznego spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Każdy otrzymał drobny upominek – aniołka wykonanego przez dzieci z Akademii Młodych pod kierownictwem s. Małgorzaty Binkowskiej.

Źródło: Marta Deka / Gość Niedzielny

Skip to content