W trakcie konferencji zagadnienie „Typy relacji a religijność osób żyjących w związku małżeńskim” przedstawili prof. Jacek Śliwiak i dr Dominika Zarosińska z Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorzy przeprowadzili badania wśród 109 małżeństw w grupie wiekowej 20-46 lat. 40% procent badanych deklarowało zdecydowaną wiarę w Boga. Wierzących było 35% a raczej wierzących 21%. Osoby, które nie miały swojego zdania lub są niewierzące stanowiły po 1,8% wszystkich badanych.

Prelegenci zwrócili uwagę, że otrzymane wyniki świadczą o powiązaniach między relacjami małżeńskimi a religijnością. Zauważono powiązania między relacjami małżeńskimi a relacjami przeżywanymi względem Boga. Potwierdzono też związek relacji małżeńskich z intensywnością postawy religijnej. Nie odnotowano jednak różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami, trwającymi w związkach małżeńskich, w powiązaniach ich relacji małżeńskich z intensywnością postawy religijnej.

– Pierwszym środowiskiem swobodnego tworzenia relacji jest rodzina. Pojmowana jest ona najczęściej jako związek małżeński zawarty pomiędzy kobietą i mężczyzną, posiadający wspólne potomstwo. Relacja względem Boga formowana jest na wzór relacji do rodziców. To oni stają się wzorem odniesienia do Boga. Postrzeganie Boga na podstawie postępowania rodziców niesie ze sobą pewne ryzyko – nieprawidłowo ukształtowane relacje w rodzinie, brak zrozumienie czy autonomii mogą budować lekową i buntowniczą postawę względem Boga. Natomiast kontakty rodzinne oparte na silnej więzi emocjonalnej, otwartości, tolerancji są bazą do tworzenia się pozytywnych, głębokich relacji z Bogiem, a w konsekwencji podążania na Jego nauką i proponowanym systemem wartości – mówiła dr Dominika Zarosińska.

Temat “Niezmienna miłość w zmiennym świecie. Społeczne i kulturowe uwarunkowania trwałości więzi małżeńskiej w czasach płynnej nowoczesności” przedstawił z kolei ks. dr Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchowne w Radomiu. Mówił, że przemiany kulturowe określane przez Zygmunta Baumana jako „płynna nowoczesność” wytwarzają warunki, które nie sprzyjają budowaniu wiernej, stabilnej i trwałej więzi małżeńskiej.

– Wszystko staje się ulotne, życie społeczne staje się pozbawione zasad, reguł czy kodów, które to życie regulują. W takich warunkach bardzo trudno o motywacje do budowania trwałego małżeństwa. Jednym ze sposobów budowania dobrego małżeństwa powinna być komunikacja między małżonkami. To powinna być systematyczna troska bycia ze sobą. Obecne warunki społeczne sprawiają, ze funkcjonujemy trochę koło siebie. To grozi, że pojawiają się pewne deficyty, dlatego tak ważny jest dialogi małżeński – przekonywał ks. Marek Adamczyk.

“Na ile rodzina chrześcijańska w obecnych czasach ma rację bytu” – ten temat w dalszej części konferencji przedstawił ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

– Każda chrześcijańska rodzina „ciągnie” za sobą pewne wartości, które są nadrzędne. Takie rodziny oparte na fundamencie miłości, szacunku, miłosierdzia, mają racje bytu. To jest siła chrześcijaństwa, aby skupiać się na miłości wobec drugiej osoby – mówił ks. Drabikowski.

Jeden z organizatorów konferencji Elżbieta Stolarczyk, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu powiedziała, że temat konferencji jest bardzo aktualny, ponieważ dotykane są różne przestrzenie funkcjonowania rodziny.

– Celem konferencji było przybliżenie tematyki rodzinnej, jak ją wzmacniać w obecnych czasach. Rodzina to najważniejsza instytucja we współczesnym świecie. Każda nasza płaszczyzna rozwojowa, życiowa odnosi się do rodziny. To jest fundament na którym trzeba budować – powiedziała Elżbieta Stolarczyk.

Pokłosiem konferencji jest publikacja „Miejsce, rola i znaczenie rodziny w nieegalitarnym społeczeństwie”, która powstała pod kierunkiem dr. Andrzeja Gołębiowskiego. Wsparcie dla projektu udzieliło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content