Ks. Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas przypomniał, że w ubiegłym roku w ramach akcji 1% zebrano ponad 665 tys. zł. – Znaczna część tej kwoty, bo aż 380 tys. zł przeznaczyliśmy do chorych osób, które mają z nami podpisane stosowne porozumienia. Ponadto na stałe mamy podpisane porozumienia z 25 podopiecznymi oraz 14 Parafialnymi Zespołami Caritas – poinformował ks. Drabikowski.

Ks. Drabikowski dodał, że w ramach akcji 1% dofinansowano obozy wakacyjne organizowane przez parafie, zakupy leków dla najbiedniejszych, sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni sprzętu medycznego. Dofinansowano też dożywianie dzieci w świetlicach. Udzielono wsparcia finansowego na zakup najbardziej potrzebnych rzeczy dla osób poszkodowanych, zakupiono i przekazano paczki żywnościowe. – Wsparliśmy również działanie naszych placówek i osób w nich przebywających – powiedział ks. Drabikowski.

 

Wśród różnych dzieł prowadzonych pod patronatem Caritas Diecezji Radomskiej są m.in. Okno Życia, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Dom Matki i Dziecka, świetlice dla dzieci, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”, jadłodajnie, wypożyczalnie sprzętu medycznego, a wśród wolontariuszy są m.in. streetworkerzy i pedagodzy ulicy.

 

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content