Akcje - Program PEAD

Uprawnionymi do otrzymania żywności w ramach programu PEAD 2013 są osoby i rodziny których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813,00 zł netto, a dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 684,00 zł netto.

W programie PEAD 2009 w Caritas Diecezji Radomskiej uczestniczy 51 organizacji o łącznej liczbie podopiecznych 16640 osób.

W programie dostępnych jest 17 produktów spożywczych, w tym:

 • Mleko UHT- 375 840 L
 • Ser podpuszczkowy (żółty) 27 048 kg
 • Ser topiony- 35 600 kg
 • Makaron świderki- 80 640 kg
 • Cukier biały- 112 560 kg
 • Kasza jęczmienna- 33 600 kg
 • Płatki kukurydziane- 29 400 kg
 • Dania gotowe- 22 809,60 kg
 • Dżem- 23 400 kg
 • Musli- 17 856 kg
 • Herbatniki- 29 382 kg
 • Krupnik- 25 200 L
 • Makaron krajanka- 16 800 kg
 • Kawa zbożowa instant- 4 416 kg
 • Syrop owocowy- 14 280 L
 • Masło extra- 44 500 kg

Łącznie dostawy w 2009 roku wyniosą 998 051,60 kg o wartości 10 863 769,57 zł. Na jedną osobę korzystającą z programu wypada ok. 60 kg produktów o wartości 171,32 zł.

W sierpniu 2000 roku złożono wniosek o rejestrację Radomskiego Banku Żywnościowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Powstała z inicjatywy biskupa radomskiego ś. p. Jana Chrapka instytucja zajęła się przyjmowaniem darowizn w postaci artykułów żywnościowych i rozdzielaniem ich najbardziej potrzebującym. Wnioskodawcami rejestracji banku były: Caritas Diecezji Radomskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Liga Kobiet Polskich. Pierwsze banki żywności powstały w 1967 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki z inicjatywy Johna van Hangela. Idea ta rozprzestrzeniła się na kraje Europy Zachodniej, gdzie obecnie funkcjonuje około 140 banków żywności. Z czasem krajowe federacje powołały do życia Europejską Federację Banków Żywności, w skład której wchodzą banki z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Czech i Polski. Banki są organizacjami typu “non-profit”, czyli nie są nastawione na zysk, a wszystkie środki przekazują na swoją działalność statutową. Radomski Bank Żywnościowy jest pierwszą taką instytucją w Polsce powstałą na zasadzie Związku Stowarzyszeń, w której po raz pierwszy działa Caritas. Jest to jedna z inicjatyw, w których Caritas Radomska jest pionierem w skali całego kraju. Obecnie członkowie Związku Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności to:

 • Caritas Diecezji Radomskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Fundacja “Dać Sercom Nadzieję”

Skład Zarządu tworzą:

 • Prezes – ks. R. Walerowicz (Caritas)
 • Wiceprezes – W. Wolski (TPD)
 • Sekretarz – A. Piątek (St.IL)

Powołanie Banku było podyktowane potrzeba społeczną. Wobec narastającej pauperyzacji ludności, przy jednocześnie narastającym zjawisku marnotrawstwa artykułów spożywczych koniecznym stało się stworzenie pomostu pomiędzy producentami i dystrybutorami a organizacjami, realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej. Takim pomostem stał się Radomski Bank żywności nieodpłatnie przekazujący pozyskaną żywność osobom potrzebującym.

Od lutego 2005 r. Caritas Radomska samodzielnie realizuje europejski program PEAD. Własnymi siłami, przy wsparciu Caritas Polskiej corocznie rozdziela ponad 200 ton żywności dla kilkunastu tysięcy ubogich mieszkańców diecezji.

Skip to content