Zorganizowanie dla adresatów, wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego do Centrum Edukacji Przyrodniczej Arboretum w Marculach. Zwiedzanie Arboretum jako Ogrodu Botanicznego na powietrzu, który składa się z kolekcji urodzajnych i niespotykanych lub też pospolitych drzew i krzewów. Ogród spełnia podstawowe zadania: edukacyjne, społeczne i naukowe, ale dla naszej grupy również pełni funkcję ruchową i rekreacyjną. Podczas spaceru, zdobyliśmy wiedzę botaniczną, leśną także ogrodniczą, a przede wszystkim przypomniana została kultura i właściwe postępowanie w środowisku leśnym. Ważnym miejscem Arboretum jest kwatera    z „Dębem Jana Pawła II”, przy którym znajduje się pamiątkowy głaz z wyrytymi słowami Papieża Polaka, wypowiedzianymi w trakcie pielgrzymki do naszego kraju w czerwcu 1999 roku:                                                                                                                                  
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi (…) W rodzinie, szkole, nie może zabraknąć wychowania w szacunku do życia dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele.”

Zwiedzaliśmy: zegar słoneczny, leśne cymbały, architekturę ogrodową, zbiornik wodny z rybkami i przepięknymi liliami wodnymi, również korzystaliśmy z zajęć edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze zwierzątkami w leśnym ZOO, gdzie mogliśmy nakarmić przesympatycznego osiołka i kózki.

Wyjazd zakończył się obiadem, który z dużym apetytem spożywaliśmy w przestrzeni leśnej. Adresaci mieli zapewniony dowóz.

Skip to content