Wkościele pw. św. Ludwika w Bliżynie sprawowana była Msza św. dziękczynna w intencji wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas. Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. Stanisław Wlazło. Razem z nim modlił się wikariusz ks. Marcin Wojciechowski.

– Minęło 10 lat, od kiedy zorganizowana grupa parafian pod przewodnictwem ks. S. Wlazłego zaczęła formalnie pomagać najbardziej potrzebującym. Oczywiście w pierwszej kolejności były dzieci, a dla nich wyjazdy, mikołajki, paczki. Pomagali i pomagają osobom najuboższym poprzez paczki żywnościowe, zakup opału na zimę czy wykupienie leków dla osób przewlekle chorych. Sytuacja dzieci nieznacznie się poprawiła, ale to nie znaczy, że nie mają komu pomagać. Osób starszych, chorych, żyjących w niedostatku w ich parafii nie brakuje – mówi Anna Lis, sekretarz Caritas Diecezji Radomskiej.
Wolontariusze realizują programy Caritas: „Na codzienne zakupy”, „Caritas seniorom”, przygotowują ozdoby świąteczne i serduszka. PZC, żeby pomagać, zabiega m.in. o pieniądze z 1 procenta.

– Pomagać jest bardzo trudno, szczególnie w małych społecznościach lokalnych. Trzeba robić to umiejętnie, dyskretnie, żeby kogoś nie urazić, a oni potrafią to robić – podkreśla A. Lis.

Jak zaznacza, bez formacji duchowej nie da się dobrze wypełniać świadectwa miłosierdzia. Proboszcz dba o zespół i o jego duchowy rozwój. Systematyczne spotkania poprzedza Eucharystia. Wolontariusze uczestniczą w Dniach Skupienia Caritas Diecezjalnej i Ogólnopolskich Pielgrzymkach Wolontariuszy.

– W diecezji radomskiej zarejestrowanych jest 107 PZC, nie wszystkie są aktywne, ale Bliżyn jest liderem wśród tych zespołów.
Za te 10 lat wspaniałej współpracy bardzo dziękujemy wszystkim, którzy systematyczne lub akcyjnie pomagają. Gratulujemy księże proboszczu z całego serca. Ma ksiądz nie tylko piękny kościół, ale pięknych ludzi w tym kościele – mówi A. Lis.

Tekst: KP / Gość Niedzielny

Skip to content