Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, czy też dotyczących liczby placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wielu służb. W Radomiu do przeprowadzenia badania zostali zaangażowani: pracownicy socjalni Schroniska dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiekunowie Schroniska dla Bezdomnych pełniący dyżur w dniach badania, kierownik i pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Caritas, streetworkerzy Caritas, funkcjonariusze Straży Miejskiej, policja, Przyjaciele Bezdomnych – ks. Daniel Glibowski i wolontariusze,pracownicy socjalni radomskich szpitali oraz Zbigniew Ciesielski prowadzący Hostel dla bezdomnych – Fundacja Chrześcijańska Droga Życia.

Przedstawiciele instytucji i organizacji na bieżąco współpracują ze sobą. Systematycznie uaktualniania jest też lista osób bezdomnych. 13 i 14 lutego przeprowadzą z osobami bezdomnymi ankiety zalecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i streetworkerzy dotrą do osób szukających schronienia w opuszczonych pustostanach. Patrole Policji i Straży Miejskiej przeprowadzą ankiety z osobami bezdomnymi spotkanymi w przestrzeni publicznej.

Liczenie osób bezdomnych odbędzie się również w Areszcie Śledczym, ponieważ zakres miejsc, w jakich powinny być zbierane informacje o osobach bezdomnych wskazuje również na więzienia. Ankiety zostaną przekazane gminnemu koordynatorowi.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest przeprowadzane co 2 lata w miesiącach zimowych. Tegoroczne będzie szóstą tego typu akcją. W 2017 roku podczas badania w Radomiu zliczono 262 osoby, z czego 108 osób przebywało w placówkach dla bezdomnych.

Gminnym koordynatorem badania w Radomiu jest Elżbieta Kocon, kierownik Schroniska Dla Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tekst  / Radio Plus

Skip to content