W ramach realizacji zadania publicznego z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Moduł I: PROFILAKTYKA. Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn w Radomiu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej od miesiąca maja rozpoczęły się spotkania – z poradnictwa i warsztaty dla osób bezdomnych z zakresu: pracy socjalnej, poradnictwa zawodowego oraz profilaktyki żywienia i umiejętności kulinarnych.
Porady pracownika socjalnego mają na celu przygotowanie do sprawnego poruszania się w obszarze administracyjno – urzędowym.
Celem zajęć z poradnictwa zawodowego jest nabycie podstawowych umiejętności (poszerzenie już posiadanych), sprostanie współczesnym wymaganiom rynku pracy, odwaga w podejmowaniu aktywności zawodowej.
Zajęcia z profilaktyki żywienia i umiejętności kulinarnych mają na celu kreowanie pozytywnych zmian w sposobie żywienia, co wpływa na poprawę stanu zdrowia.

Skip to content