Dnia 27.11.2019r.  w Schronisku dla osób bezdomnych w Radomiu, przy ul. Zagłoby i siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie i konferencja podsumowująca Projekt pt. POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ – Program pomocy osobom bezdomnym Moduł 1 

– profilaktyka Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. 

Czas trwania zadania 1 marca – 31 grudnia 2019 r., sfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Spotkanie i konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli wychowanków, osób bezdomnych, realizatorów zajęć. Podczas konferencji wystąpił Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej – Ksiądz Robert Kowalski, realizatorzy zajęć i przedstawiciele wychowanków placówki Domu Matki i Dziecka. Podzielili się swoimi doświadczeniami, przedstawili wnioski. 

 

Skip to content