W okresie zimowym 2017 – 2018 r. podczas codziennych wyjść w teren, w trakcie monitorowania ulic oraz miejsc niemieszkalnych 1181 razy spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z naszymi podopiecznymi. Spotkane osoby przestrzegaliśmy przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia a także zachęcaliśmy do przychodzenia do placówek noclegowych, szczególnie w okresie silnych mrozów.
Na 220 podopiecznych w stałym i systematycznym kontakcie jesteśmy ze 140 osobami bezdomnymi a z pozostałymi spotykamy się nieregularnie.
Podopiecznym udzielamy wsparcia, mającego na celu odkrywanie w sobie siły do zmian na lepsze, motywujemy do zmiany stylu życia poprzez podjęcie terapii odwykowej, zadbania o własne zdrowie, odnowienia kontaktów z rodziną a także informujemy o możliwości skorzystania z pomocy psychologa, terapeuty i radcy prawnego.
Ze względu na porę roku i mrozy zwiększyliśmy częstotliwość monitorowania miejsc niemieszkalnych, w których przebywają nasi podopieczni. W tym okresie gromadziliśmy ciepłe kołdry, koce, poduszki, materace, zimowe kurtki, buty, odzież i bieliznę po które nasi podopieczni przychodzili do placówki przy ul. Zagłoby 3.
W okresie zimowym podopiecznych motywowaliśmy do wychodzenia z pustostanów celem udania się do jadłodajni na ul. Kościelną 5 na gorący posiłek. W tym czasie podczas wspólnych wyjazdów ze Strażą Miejską rozwieźliśmy 174 gorących posiłków.
W celu zapobiegania zamarznięciom i przeciwdziałaniu utracie zdrowia i życia ludzkiego, tworzyliśmy mapę miejsc niemieszkalnych, którą przekazywaliśmy funkcjonariuszom policji i straży miejskiej.

Specjalne podziękowania dla ks. Glibowskiego ,pracownic socjalnych z RSZZ , oddziałowego SOR RSZZ , kierownika Schroniska dla Bezdomnych i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn ,Straży Miejskiej za wspaniałą i owocną współpracę .

Skip to content