Na piknik osoby w kryzysie bezdomności lub potrzebujące pomocy zapraszają streetworkerzy Caritas Diecezji Radomskiej.
Będzie to festyn integracyjny, w którym wezmą także udział wychowankowie z Domu Matki i Dziecka z Jasieńca Iłżeckiego.
Będzie grill, zabawy, konkursy. Będą też streetworkerzy, bo bezdomni są naszymi podopiecznymi – mówi Dagmara Konracka, streetworker w Caritas Diecezji Radomskiej, która na co dzień realizuje w mieście różne projekty pomocowe, jak np. zbiórki ,warsztaty z higieny osobistej dla bezdomnych , wyjścia w teren z wychowankami Domu Matki i Dziecka czy “Bezdomni i jadłodajnia”. – Każdy mieszkaniec Radomia może przekazać osobom bezdomnym, że w mieście będzie takie wydarzenie. Serdecznie zapraszamy we wtorek,18 czerwca o godzinie 11.00 na ul. Zagłoby 3, tam gdzie znajduje się Schronisko dla Bezdomnych i Noclegownie dla Kobiet i Mężczyzn , każdą osobę w kryzysie bezdomności a także wszystkich tych , którzy chcą się zaangażować w to przedsięwzięcie.
Takie działania służą zapobieganiu bezdomności, przywracaniu więzi społecznych , aktywnośći i integrowaniu się z młodzieżą.

Źródło: Streetworker CDR

Skip to content