W schroniskach i noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności pozostało jeszcze kilkadziesiąt miejsc. – Do noclegowni przychodzi ok. 10-12 osób, ale jak mówi kierownik placówki Wojciech Dąbrowski, wraz ze spadkiem temperatur zacznie się ona zapełniać.

– W schronisku dla bezdomnych kobiet przy ul. Zagłoby jest w tej chwili 8 kobiet, kolejne dwie przychodzą do noclegowni – dodaje.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej dysponują 55 miejscami, w tym:

– w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet– 25 miejscami
– w Noclegowni dla Bezdomnych Kobiet – 6 miejscami
– w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn – 24 miejscami

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Słowackiego posiada 22 miejsca noclegowe stałe i 4 miejsca interwencyjne.

Dodatkowo przy placówce funkcjonuje kontenerowa ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty. Od 1 listopada ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn będzie działać w godzinach od 18.00 – 8.00. W godzinach 10.00 – 16.00 pełnić będzie funkcję łaźni.

 Osoby korzystające z pomocy schronisk mogą liczyć na ciepły kąt, kąpiel, posiłek i odzież.

 

Źródło: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Skip to content