Na ten cel w 2020 roku władze Radomia przeznaczyły 190 tys. złotych. Caritas Diecezji Radomskiej otrzyma na ten cel 40 tys. złotych, Hospicjum Królowej Apostołów 80 tys. złotych oraz Stowarzyszenie im. o. Pio 70 tys. złotych. Jak czytamy w Zarządzeniu Prezydenta Radomia – Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a podmiotem, którego oferta została wybrana w ramach konkursu oraz przekazanie środków finansowych nastąpi po zapewnieniu na ten cel finansowania przez Radę Miejską w Radomiu ( czyli po uchwaleniu przez Radę Miejską w Radomiu budżetu miasta na 2020 rok).

Źródło: Elżbieta Warchoł / Radio Plus Radom

Skip to content