Patrol złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej, ratownika medycznego i streetworkerów Caritas Diecezji Radomskiej odwiedza miejsca niemieszkalne , w których koczują osoby przeżywające kryzys bezdomności. Wszystkim potrzebującym udzielane są porady medyczne oraz pomoc doraźna na miejscu.

Skip to content