Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom, których działalność pozostawia trwałe ślady.
Fundusz w ten sposób nagradza ludzi, którzy przeżywają swoje życie – jak pisał bp Jan Chrapek – “z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich, którzy w codziennym, cichym, często heroicznym trudzie zmieniają rzeczywistość wokół siebie”.
– Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom z diecezji radomskiej za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym, kulturalnym, która inspirowana jest ewangeliczną wrażliwością i usiłowaniem dania czynnej odpowiedzi na wezwanie Chrystusa: “Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Ma ona w szczególny sposób utrwalić pamięć o bp. Chrapku, który tak pięknie zaznaczył się w naszej diecezji aktywnością skierowaną ku drugiemu człowiekowi – mówi ks. Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.
Zgłoszenie powinno zawierać: dokładne dane teleadresowe kandydata i podmiotu zgłaszającego, opis dokonań poparty możliwie szeroką dokumentacją (artykuły prasowe, opinie, świadectwa). Dokumenty można osobiście przynieść do siedziby Caritas Diecezji Radomskiej, przesłać pocztą (ul. Kościelna 5, 26-600 Radom) lub drogą elektroniczną: e-mail: radom@caritas.pl.

 

Źródło: Marta Deka / Gość Niedzielny

Skip to content