Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w moc Chrystusa i siłę drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
wzajemną życzliwość oraz stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstały Pan napełnia serce pokojem, miłością i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Z wyrazami pamięci i darem modlitwy

Zarząd, pracownicy, wolontariusze
Caritas Diecezji Radomskiej.

Wielkanoc, 2024

Skip to content