Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunów do wizyty za symboliczne „1 zł”. Akcja prowadzona jest w ramach programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, który realizuje Sejmik Województwa Mazowieckiego. Aby wziąć w nim udział należy posiadać wypełniony druk oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie Województwa Mazowieckiego (do pobrania) oraz ważną legitymację osoby niepełnoprawnej wydaną przez właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Celem  programu jest:
1) poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
2) zwiększenie integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
3) rozszerzenie systemu ulg i preferencji dla osób z niepełnosprawnościami;
4) umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym poza obiegiem życia
kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp (często z powodu barier
finansowych), korzystania z różnych form działalności kulturalnej.

 

Do udziału w programie uprawniona jest osoba z niepełnosprawnościami i towarzyszący
jej jeden opiekun.

 

Szczegóły znajdziecie tutaj: https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu/3226

 

Przygotowała: Magdalena Gliszczyńska

Skip to content