Jak mówi ks. Robert Kowalski – dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej – z jednej strony wypisy ze szpitala, a z drugiej niemożność dostania się do lecznic sprawiły, że wśród mieszkańców zwiększyło się zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny:

Jednocześnie, ks. Kowalski apeluje do osób korzystających z pomocy banku żywności o odbieranie paczek z magazynu:

Radomska Caritas czasowo zawiesiła działalność jednostek pracujących z dziećmi i osobami starszymi. Chwilowo tryb pracy zmieniły: Akademia Młodych, Centrum Nauki i Zabaw “Bajka”, Pedagodzy ulicy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Cały czas działają – przy zachowaniu środków ostrożności – jadłodajnie. – Posiłki są cały czas wydawane, staramy się jednak, żeby wszystko odbywało się w bardziej “kameralnych” warunkach – informuje ks. Kowalski:

Cały czas pracują również schronisko dla bezdomnych i noclegownia.

 

Tekst: Weronika Chochoł / Radio Plus Radom

Skip to content