Caritas ma do rozdysponowania wśród seniorów 500 kopert. Zawierają one formularz, na którym należy wpisać dane osoby starszej, informacje o dolegliwościach i przyjmowanych lekach, a także numer telefonu osoby do kontaktu.

– Bardzo ważne jest podanie tych informacji, szczególnie gdy senior mieszka sam, a kontakt z nim jest ograniczony. Formularz wkładamy do specjalnej plastikowej koperty i umieszczamy wewnątrz lodówki na drzwiczkach. Na drzwiach lodówki należy umieści naklejkę – wyjaśnia Anna Lis, sekretarz CDR.

Takie działania mają ułatwić udzielenie pomocy osobie potrzebującej przez służby medyczne. Znając jej schorzenia i przyjmowane leki, będą mogli szybciej udzielić pomocy.

Caritas Diecezji Radomskiej otrzymała 500 sztuk “kopert życia”. Wolontariusze parafialnych zespołów Caritas i księża proboszczowie będą je przekazywać seniorom w swoich parafiach.

 

Źródło: Marta Deka / Gość Niedzielny

Skip to content