Dla kogo?

Jeśli jesteś…

– nauczycielem/terapeutą, pragnącym w efektywny sposób prowadzić terapię i edukację osób z trudnościami w porozumiewaniu się,

– dyrektorem poszukującym innowacyjnych rozwiązań, tworzącym kompetentny, wykwalifikowany zespół specjalistów,

– rodzicem, który szuka wspólnego języka z dzieckiem niemówiącym,

– osobą, której bliskie są problemy ludzi z trudnościami w komunikowaniu się
… to ta konferencja jest dla Ciebie!

Organizator: Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu
Partnerzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz Caritas Diecezji Radomskiej

Konferencja

“Model aktywnej komunikacji w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji”
Termin: 10-11.10.2020 (sobota, niedziela)

Sobota:
Czas trwania: 9.00 – 16.00

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.05 Powitanie

9.05-9.35 Wprowadzenie dr Magdalena Grycman “Kryteria warunkujące efektywność oddziaływań z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej – środowisko rodzinne”

9.35-10.35 I panel: Prezentacja sposobów zarządzania placówek oraz prowadzenia dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego:

czas wystąpienia 20 min

a. s. Marta Wróblewska ORW Sancja w Poznaniu – “5 lat – 5 sukcesów – 5 trudności – 5 pomysłów na przyszłość – AAC jako element składowy oddziaływań rewalidacyjno – wychowawczych”

b. Anna Chmielewska OREW Fundacja Wróć w Lasowicach Wielkich – “Droga do komunikacji- struktura organizacyjna, model pracy OREW w Lasowicach Wielkich w świetle komunikacji AAC”

c. Anna Matkowska Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Niebieski Latawiec” we Wrocławiu – “Wprowadzanie i realizacja aktywnych modeli AAC w systemie pracy Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego “Niebieski Latawiec””

10.35-11.05 dyskusja

11.05-11.35 Przerwa kawowa

11.35-13.55 II panel: Z praktyki terapeutycznej liderów AAC

czas wystąpienia 20 min

a. Natalia Koczorowska Stowarzyszenie Na Tak Społeczna Szkoła Podstawowa “Zakątek” – “Budowanie Indywidualnego Systemu Komunikacyjnego ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością”

b. Arleta Jasińska Prywatne Przedszkole “Mali Odkrywcy” w Nowej Soli – “Włączanie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w placówce ogólnodostępnej”

c. Agnieszka Żytecka-Baran Zespół Szkół Specjalnych im. I. Komorowskiej w Oławie – “Wdrażanie modelu aktywnego w struktury zajęć zespołu edukacyjno – terapeutycznego na przykładzie ucznia z autyzmem”

d. Edyta Tyszkiewicz Centrum Neurorehabilitacji Szczecin – “C-eye- tworzenie systemu komunikacyjnego w modelu aktywnym- studium przypadku- Nina”

e. Wojciech Ciaputa Budujemy Przystań – “Aktywny model uczestnictwa w środowisku szkolnym”

f. s. Augustyna Król ORW w Broniszewicach – “AAC dla uczniów z inną historią uczenia się”

g. Klaudia Nowicka ORW Sancja Poznań – “Budowanie modelu aktywnego we wczesnych strategiach komunikacyjnych z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”

13.55-14.25 dyskusja

14.25-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-16.00 III panel: Doświadczenia rodziców w pracy z dzieckiem niemówiącym

czas wystąpienia 15 min

a. Małgorzata Kozłowska Budujemy Przystań Radom “Szukamy wspólnego języka – sukcesy i trudności w porozumiewaniu z dzieckiem niemówiącym”

b. Zyta Suska Prywatne Przedszkole “Mali Odkrywcy” w Nowej Soli “Wyzwanie rozwojowe dziecka wyzwaniem dla rodziny”

16.00 Zakończenie

Niedziela – warsztaty

a. Monika Jerzyk “Sygnały na ciało – wspomagające działania komunikacyjnego partnera”, czas trwania 3 godz, rozpoczęcie – 9.00

b. Edyta Tyszkiewicz “Eyefeel w komunikacji – tworzenie własnych treści”, czas trwania 2 godz, rozpoczęcie – 9.00

c. Anna Krzyszczuk i Weronika Firlejczyk Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Niebieski Latawiec”- “Opracowanie i realizacja strategii grupowych”.

czas trwania 2 godz, rozpoczęcie 12.00

Warunki uczestnictwa:

W celu zgłoszenia się na konferencję należ wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać skan na e-mail: konferencja@budujemyprzystan.org do dnia 08.10.2020r. włącznie.

Udział w konferencji jest płatny i wynosi:
za pierwszy dzień 120 zł (stacjonarnie) lub 50 zł (online), drugi – 40 zł (za jeden wybrany warsztat).

Cena zawiera:
– zaświadczenie o udziale w konferencji
– sieciowanie uczestników
– lunch pierwszego dnia
– przerwy kawowe

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia od organizatora na wskazane konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

29 1750 0012 0000 0000 4118 1222

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu
ul. Wośnicka 125 C
26-600 Radom

z dopiskiem: Konferencja – Model Aktywnej Komunikacji
Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 10-11.10.2020 (sobota, niedziela)
Miejsce: Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5
26-604 Radom

Masz pytania? Napisz do nas, a my przekażemy Ci pakiet informacji, które pomogą Ci podjąć decyzję o przesłaniu zgłoszenia na konferencję.
E-mail: konferencja@budujemyprzystan.org

 

Dokumenty do pobrania (regulamin, zgłoszenie, oświadczenie, plan)

Skip to content