Projekt będzie realizowany we wrześniu. Skierowany jest do osób bezdomnych. Streetworkerzy Dagmara Kornacka i Karol Majewski będą z nimi chodzić najpierw do urzędu pracy, by się zarejestrowali i nabyli prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a potem do przychodni, gdzie te osoby zostaną przebadane i – jeśli zajdzie taka konieczność – wysłane na dalsze leczenie.
– Nasi podopieczni wymagają pomocy, począwszy od kąpieli, poprzez odwszawienie, ubranie, po wyrobienie dowodu osobistego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Są to jedne z podstawowych czynności, które należy wykonać przed wizytą lekarską. Często osoby bezdomne proszą nas, byśmy weszli z nimi do gabinetu. Boją się takich wizyt. Wstydzą się pokazać niegojące się rany i mówić o chorobach wynikających ze specyficznego trybu życia, związanych również z nałogami. Ale rozmowa z lekarzem może być dla nich impulsem do zmiany i zastanowienia się nad sobą. Duży nacisk kładziemy na leczenie odwykowe. Często się zdarza, że taka osoba po terapii podejmuje pracę zarobkową – mówi D. Kornacka. – My jesteśmy po to, by bezdomny nie bał się wejść do urzędu, lekarza z obawy o odrzucenie, lekceważenie i przykre komentarze. Taką pracę wykonujemy każdego dnia.
Streetworkerzy zorganizowali akcję “W zdrowym ciele – zdrowy duch”, by pokazać, w jaki sposób pomagają bezdomnym i zachęcić, by radomianie odsyłali takie osoby do nich. – Chcemy dotrzeć do świadomości społeczeństwa, pokazać, w jaki sposób każdy człowiek może pomóc osobie wykluczonej społecznie, kierując ją do nas. Pamiętajmy, że dając pieniądze lub żywność, nie zawsze pomagamy, często w ten sposób wspieramy je w bezdomności oraz nałogach. Jeżeli taka osoba trafi do nas, my się nią zajmiemy kompleksowo i rozpoznamy jej potrzeby – mówi streetworkerka.
O osobach bezdomnych można informować w Noclegowni Caritas Diecezji Radomskiej przy ul. Zagłoby 3 w Radomiu od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 bądź telefonicznie pod numerem: (48) 365 29 29.

 

Źródło: Marta Deka / Gość Niedzielny

Skip to content