W najbliższą środę, 25 marca, obchodzimy kolejny raz Dzień Świętości Życia. Wydarzenie bardzo znaczące, w tym roku przeżywane w czasie szczególnym, w czasie pandemii, który konfrontuje nas z kruchością życia i każe zatroszczyć się o chorych i bezbronnych. Mimo niepewności i lęku podejmujemy odważne działania mające na celu zabezpieczenie naszych Najbliższych, wykazujemy troskę o znajomych i sąsiadów. Warto podjąć trud modlitwy także za tych, którzy są całkowicie zależni, którzy nie przeżyją bez opieki, bez schronienia, które zapewnia im Matka – za poczęte dzieci zagrożone aborcją.
Dzieło „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” jest owocem objawień Matki Bożej w Fatimie, która wzywała do modlitwy różańcowej, pokuty
i zadośćuczynienia za grzechy – w Polsce funkcjonuje od 1987 roku. Celem podejmowanej modlitwy jest ocalenie życia dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Do podjęcia zobowiązania modlitewnego może przystąpić każdy. Jak to zrobić? Wskazane jest, by w Dzień Świętości Życia złożyć uroczyste przyrzeczenie (treść poniżej) – przed Krzyżem, obrazem, a ten, kto ma możliwość, może uczynić to w kościele. Od tego momentu przez 9 kolejnych miesięcy należy codziennie odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Można również dołączyć dobrowolnie wybrane postanowienie np. czytanie Pisma Świętego, częstą spowiedź i Komunię świętą, adorację Najświętszego Sakramentu – nie jest to jednak obowiązkowe.
Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu):
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci!
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia 25 marca 2020 r.
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Zachęcamy również do śledzenia stron internetowych: www.duchowaadopcja.info oraz www.adopcjaradom.pl
W Radomiu przy ul. Kościelnej 3, od 2001 roku działa Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej, którego celem jest wspieranie naturalnego prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego.
Do Ośrodka może zgłosić się każda kobieta, która rozważa decyzję o powierzeniu swojego dziecka do adopcji. Dodatkowo, Ośrodek opiekuje się Oknem Życia, które znajduje się
w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga 31 w Radomiu, gdzie matka może pozostawić swoje nowonarodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia.

 

 

Źródło: CDR

Skip to content