Zadania, jakich się podejmujecie to przede wszystkim bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi. Każde wasze działanie – to mądre, rozsądne i pełne poświęcenia bycie dla innych, które wypływa z miłości i szacunku dla drugiego człowieka. To dzięki Waszej obecności w życiu codziennym społeczności Caritas Diecezji Radomskiej możliwe staje się skuteczne funkcjonowanie naszej wspólnoty. Poprzez waszą gotowość do działania tworzycie oparte na miłości miłosiernej więzi między ludźmi, kształtujecie życie rodzinne i społeczne. Jesteście Dobrymi Samarytanami, którzy odpowiadają na potrzeby bliźnich.

W dniu Waszego święta – 5 grudnia – chcielibyśmy uścisnąć dłonie wszystkim tym, którzy jak ten Dobry Samarytanin niosą pomoc drugiemu człowiekowi i serdecznie podziękować każdemu z Was.

Jesteśmy przekonani, że nie zabraknie Wam wiary i wytrwałości
w tym, co robicie. Mamy nadzieję, że swoją otwartością
i zaangażowaniem będziecie zarażać innych ludzi.
A dzięki świadectwu Waszego życia inni patrząc na was zrozumieją, że warto żyć dla drugiego człowieka, zrozumieją, że w każdym z nas jest obecny Dobry Samarytanin.

Życzymy Wam wielu łask płynących od Boga i realizacji zamierzonych celów. Pamiętając o Was w naszych modlitwach prosimy, aby błogosławieństwo Boże towarzyszyło Wam każdego dnia pracy na rzecz drugiego człowieka, aby było dla Was umocnieniem
i wsparciem. Niech Matka Najświętsza wyprosi dla was u Swojego Syna łaski i niech otacza Was każdego dnia w Waszej pracy dla drugiego człowieka płaszczem Swojej opieki.

Dyrekcja i Pracownicy Caritas Diecezji Radomskiej.

Skip to content