Akcje - Dożywianie z Carrefour

Zgodnie z danymi zawartymi w ?Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020? ubogich lub wykluczonych dzieci w wieku 0-17 lat w Polsce jest ponad 2,1 miliona, co stanowi około 30% wszystkich polskich dzieci w tym wieku. Wiele z nich zagrożonych jest problemem niedożywienia, co może przyczynić się do zaburzeń funkcjonowania całego organizmu, a w konsekwencji do zahamowania prawidłowego rozwoju.

Carrefour Polska we współpracy z Caritas od 2011 roku realizuje program ?Dożywianie z Carrefour?. Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację Carrefour 1260 dzieci z całej Polski otrzymuje posiłki przez 5 dni w tygodniu przez cały okres roku szkolnego. Wartość udzielonej pomocy to ponad 1,2 mln zł. Podczas trwania poprzednich edycji programu wydano ponad 400 tys. posiłków, a wsparcie finansowe wyniosło 2 mln 250 tys. złotych

Edycja programu ?Dożywiania z Carrefour? 2013/14 została wzbogacona o edukacyjne warsztaty plastyczne dla podopiecznych świetlic Caritas. Są one poświęcone tematyce zdrowego

Do udziały w akcji  została zaproszona między innymi  Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej.

?Wspólna inicjatywa Carrefour Polska i Caritas to nasza odpowiedź na wciąż nierozwiązany problem niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Misją Międzynarodowej Fundacji Carrefour jest, między innymi, przeciwdziałanie niedożywieniu. Dzięki temu, program, będący istotnym elementem zaangażowania społecznego Carrefour, jest inicjatywą stabilną i długofalową. Pozwala nam to na lepsze poznanie potrzeb i udzielenie wsparcia tym najbardziej potrzebującym. Nie bez znaczenia jest to, że korzystamy w wiedzy i doświadczenia uznanego partnera, jakim jest Caritas w Polsce. Mamy pewność, że nasza pomoc trafia do tych dzieci, które naprawdę tego potrzebują? ? powiedział Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.

?Caritas realizując swoją misję codziennie pomaga i wspiera dzieci z rodzin potrzebujących. Jednym z istotnych elementów tej pomocy jest zapewnienie im pełnowartościowych posiłków w świetlicach, do których uczęszczają. Dlatego też, jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszych podopiecznych, jakie otrzymujemy ze strony Fundacji Carrefour? ? powiedział ks. dr Marian Subocz, Dyrektor Caritas Polska

Dożywianie z Carrefour to nie jedyna inicjatywa realizowana przez Carrefour Polska we współpracy z Caritas Polska. W ramach współpracy z Caritas Polska, w latach 2007 ? 2010 Carrefour wspierał program Skrzydła ? na ufundowanie stypendiów całorocznych oraz wypoczynku letniego dla ponad 800 dzieci przeznaczono kwotę 3,7 mln zł.

 

Międzynarodowa Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku; jej misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z żywnością i niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Budżet Międzynarodowej Fundacji Carrefour wynosi 4,5 mln euro.

Skip to content