Wolontariusze z Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej przeszli szkolenie dotyczące pomocy chorym długoterminowo w domu. Poprowadziła je Izabela Droździkowska, wykwalifikowana pielęgniarka z długoletnim doświadczeniem pracy na oddziale Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Szkolenie składało się z trzech części. W pierwszej I. Droździkowska mówiła m.in. o tym, czym jest opieka paliatywna i jakie są jej aspekty, omówiła wybrane objawy chorobowe i przypomniała o roli państwa i instytucji w opiece nad takimi osobami. W części drugiej wolontariusze dzielili się swoimi problemami i tym, dlaczego akurat taką posługę podjęli. Ostatnią częścią spotkania było podsumowanie.

– Posługa wolontariuszy hospicjum domowego jest bardzo potrzebna i nie chodzi tylko o pielęgnację, ale o ten czas, który mogą podarować chorym i ich rodzinom, o możliwość rozmowy, zwierzenia, posiedzenia przy łóżku i potrzymania za rękę. Wolontariusze zgodnie stwierdzili, że dotyk jest najważniejszy – mówi Anna Lis, sekretarz CDR.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa powstał w 1991 roku. Od 1993 r. wszedł w struktury diecezjalnej Caritas. Zespół opiera się wyłącznie na wolontariacie.

Pomoc wolontariuszy nie polega tylko na posłudze przy chorym, ale też na wsparciu jego rodziny – pomoc przy umówieniu wizyty lekarskiej, realizacji recept, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjno-medycznego itp. Czasami rodzina potrzebuje, aby ktoś po prostu porozmawiał, pocieszył, doradził, pobył.

Gdyby ktoś potrzebował wsparcia albo chciał zostać wolontariuszem, wszelkie informacje uzyska pod numerami telefonów: (48) 365 29 29 i (48) 365 29 28.

 

Źródło: Marta Deka / Gość Niedzielny

olontariusze z Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej przeszli szkolenie dotyczące pomocy chorym długoterminowo w domu. Poprowadziła je Izabela Droździkowska, wykwalifikowana pielęgniarka z długoletnim doświadczeniem pracy na oddziale Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Szkolenie składało się z trzech części. W pierwszej I. Droździkowska mówiła m.in. o tym, czym jest opieka paliatywna i jakie są jej aspekty, omówiła wybrane objawy chorobowe i przypomniała o roli państwa i instytucji w opiece nad takimi osobami. W części drugiej wolontariusze dzielili się swoimi problemami i tym, dlaczego akurat taką posługę podjęli. Ostatnią częścią spotkania było podsumowanie.

– Posługa wolontariuszy hospicjum domowego jest bardzo potrzebna i nie chodzi tylko o pielęgnację, ale o ten czas, który mogą podarować chorym i ich rodzinom, o możliwość rozmowy, zwierzenia, posiedzenia przy łóżku i potrzymania za rękę. Wolontariusze zgodnie stwierdzili, że dotyk jest najważniejszy – mówi Anna Lis, sekretarz CDR.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa powstał w 1991 roku. Od 1993 r. wszedł w struktury diecezjalnej Caritas. Zespół opiera się wyłącznie na wolontariacie.

Pomoc wolontariuszy nie polega tylko na posłudze przy chorym, ale też na wsparciu jego rodziny – pomoc przy umówieniu wizyty lekarskiej, realizacji recept, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjno-medycznego itp. Czasami rodzina potrzebuje, aby ktoś po prostu porozmawiał, pocieszył, doradził, pobył.

Gdyby ktoś potrzebował wsparcia albo chciał zostać wolontariuszem, wszelkie informacje uzyska pod numerami telefonów: (48) 365 29 29 i (48) 365 29 28.

olontariusze z Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej przeszli szkolenie dotyczące pomocy chorym długoterminowo w domu. Poprowadziła je Izabela Droździkowska, wykwalifikowana pielęgniarka z długoletnim doświadczeniem pracy na oddziale Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Szkolenie składało się z trzech części. W pierwszej I. Droździkowska mówiła m.in. o tym, czym jest opieka paliatywna i jakie są jej aspekty, omówiła wybrane objawy chorobowe i przypomniała o roli państwa i instytucji w opiece nad takimi osobami. W części drugiej wolontariusze dzielili się swoimi problemami i tym, dlaczego akurat taką posługę podjęli. Ostatnią częścią spotkania było podsumowanie.

– Posługa wolontariuszy hospicjum domowego jest bardzo potrzebna i nie chodzi tylko o pielęgnację, ale o ten czas, który mogą podarować chorym i ich rodzinom, o możliwość rozmowy, zwierzenia, posiedzenia przy łóżku i potrzymania za rękę. Wolontariusze zgodnie stwierdzili, że dotyk jest najważniejszy – mówi Anna Lis, sekretarz CDR.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa powstał w 1991 roku. Od 1993 r. wszedł w struktury diecezjalnej Caritas. Zespół opiera się wyłącznie na wolontariacie.

Pomoc wolontariuszy nie polega tylko na posłudze przy chorym, ale też na wsparciu jego rodziny – pomoc przy umówieniu wizyty lekarskiej, realizacji recept, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjno-medycznego itp. Czasami rodzina potrzebuje, aby ktoś po prostu porozmawiał, pocieszył, doradził, pobył.

Gdyby ktoś potrzebował wsparcia albo chciał zostać wolontariuszem, wszelkie informacje uzyska pod numerami telefonów: (48) 365 29 29 i (48) 365 29 28.

Skip to content