rzypomnijmy, że Diecezja Radomska została ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 roku bullą ” Totus Tuus Poloniae Populus”. Tego samego dnia Pierwszy Pasterz nowej Diecezji Ks. Bp Edward Materski wydał dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej. W dokumencie tym zapisał m.in. “Działalność tej instytucji polecam opiece świętego Brata Alberta. Wszystkim, którzy pomni na słowa Chrystusa Pana: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili», podejmują trud pracy charytatywnej w ramach Caritas Diecezji Radomskiej błogosławię i życzę wytrwałości w służbie bliźnim”.

Pierwsza darmowa jadłodajnia powstała na ulicy Chrobrego w Radomiu. Dziś jadłodajnie są przy ulicy Kościelnej oraz u Filipinów przy ul. Grzybowskiej. Z przygotowywanych posiłków korzystają osoby bezdomne, bezrobotne, chore, ubogie, obecnie również Uchodźcy z Ukrainy.

O tym można posłuchać w audycji “30 Lat Caritas Diecezji Radomskiej”, którą przygotowali: Magda Gliszczyńska i Wojtek Sałek. Gościem był m.in. ks. Karol Piłat zastępca dyrektora Caritas DR, który oprowadził nas po tym miejscu i opowiadał, jak funkcjonują darmowe jadłodajnie.

 

Źródło: Magdalena Gliszczyńska / Radio Plus Radom

Skip to content