Tegoroczna Jałmużna Wielkopostna to solidarność międzypokoleniowa, która prowadzona jest pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” i skierowana jest głównie do osób młodych. Zebrane do skarbonek datki zostaną przeznaczone na pomoc osobom starszym i chorym. Poprzez akcję chcemy uwrażliwić dzieci, młodzież , a także ich rodziny na potrzeby osób starszych i chorych, którzy często są i czują się samotni i niepotrzebni. Dar Seniora dla Juniora dobrowolna formą rezygnacji z przyjemności materialnej dla drugiej osoby.
Skarbonki trafiły do szkól, w których zostanie przeprowadzona akcja i bardzo nas cieszy duże zaangażowanie młodego pokolenia w pomoc starszym i potrzebującym naszej pomocy.

Zachęcamy do włączenia się w tą formę pomocy bliźniemu. Datki można również przekazywać na konto Caritas Diecezji Radomskiej o numerze 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757.

Czas Wielkiego Postu to czas wyrzeczeń i spełniania warunków Wiekopostnych. Jednym z takich warunków jest właśnie jałmużna.
Ten niewielki datek pomoże seniorom w zakupie leków i godnym przeżyciu świąt Wielkanocnych. Z datków tych zostaną również przygotowane paczki dla osób starszych samotnie prowadzących gospodarstwo domowe o niskim dochodzie.
Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać. O wszystkich naszych darczyńcach pamiętamy i modlimy się za was wraz pracownikami w każdy poniedziałek na mszy Świętej sprawowanej w naszej kaplicy.

Skip to content