Zrealizowane projekty

 
Telefon Zaufania

UMOWA NR ZS-II.526.16.2015.MP Z GMINĄ MIASTA RADOMIA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015R. POD NAZWĄ “PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 2.02.2015 -31.12.2015R.,  KWOTA DOTACJII: 10 000ZŁ.

Powierzenie zadania publicznego –

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: “Prowadzenie Telefonu Zaufania”. Umowa nr Z.S-.526.6.2014 ze środków Gminy Miasta Radomia.
Kwota dotacji 12 000,00zł. Termin realizacji zadania 2.01.2014-31.12.2014r.

Powierzenie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r. pod nazwą Telefon zaufania. Umowa nr Z.S-.526.8.2013 ze środków Gminy Miasta Radomia. Kwota dotacji 12 000,00zł.

UMOWA NR ZS-II.526.16.2015.MP Z GMINĄ MIASTA RADOMIA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015R. POD NAZWĄ “PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 2.02.2015 -31.12.2015R., KWOTA DOTACJII: 10 000,00ZŁ.

 
“Radom – siła w partnerstwie”
Projektu ? Radom – siła w partnerstwie? realizowanego w ramach projektu 1.18 ? Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej’ w ramach Działania 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
“Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

 

 

Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017

Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.07.2017 -31.10.2017

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 22 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.3.19.2017.IK z dnia 22.06.2017
Termin realizacji: 24.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. „„Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn: „Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 54 950,00 zł
Nr umowy: 53/127/17 z dnia 14.07.2017
Termin realizacji: 15.06.2017-31.08.2017

Projekt pn. “WAKACYJNA PRZYGODA” Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 20 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.49.2015.MP z dnia 23.06.2015
Termin realizacji: 1.07.2015-31.08.2015

Projekt pn. “WAKACYJNA PRZYGODA” organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2015.
Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 13 475 00 zł
Nr umowy:
Termin realizacji: 15.05.2015-07.08.2015

Projekt pn. “AKADEMIA MŁODYCH” organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji 15 000, 00 zł
Nr umowy:
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015

Projekt pn. “Mogę…Chcę…Potrafię…” Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 35 000, 00 zł
Nr umowy: 83/143/15 z dnia 9.06.2015
Termin realizacji: 18.05.2015-31.10.2015

Projekt pn. “Wyprawa po Uśmiech” Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji 2015
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 39 904, 00 zł
Nr umowy: 5/55/15 z dnia 7.05.2015
Termin realizacji: 01.06.2015-31.08.2015

Projekt pn. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 25 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.8.2015.MP z dnia 02.02.2015
Termin realizacji: 02.02.2015-31.12.2015

Projekt pn. “POSZUKIWACZE PRZYGÓD” Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2014

Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Kwota dotacji: 14 700, 00 zł
Nr umowy: 6/DRA/2014 z dnia 17.07.2014
Termin realizacji: 16.05.2014-12.08.2014

Projekt pn. “POSZUKIWACZE PRZYGÓD” Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 16 500, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.43.2014 z dnia 12.06.2014
Termin realizacji: 1.07.2014-31.08.2014

Projekt pn. “AKADEMIA MŁODYCH” Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Kwota dotacji: 40 000, 00 zł
Nr umowy: 77/2014 z dnia 9.06.2014
Termin realizacji: 16.05.2014-31.10.2014

Projekt pn. ?Dożywianie z Carrefour?- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Caritas Polska i Fundacja Carrefour
Kwota dotacji: 14 872,00 zł
Nr umowy: 16/2014/CARREFOUR z dnia 1.02.2014
Termin realizacji: 1.02.2014-30.06.2014

Projekt pn. ?Prowadzenie świetlicy dla dzieci socjoterapeutycznej lub środowiskowej?- powierzenie realizacji zadania.
Dofinansowanie          Gmina Miasta Radom

Kwota dotacji             25 000,00 zł

Nr umowy                  ZS-II.526.4.2014 z dnia 2.01.2014

Termin realizacji        02.01.2014-31.12.2014

Projekt pn. ?Dożywianie z Carrefour?- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Caritas Polska i Fundacja Carrefour
Kwota dotacji: 14 872,00 zł
Nr umowy: 164/203/CARREFOUR z dnia 1.09.2013
Termin realizacji: 1.09.2013-31.01.2014

Projekt pn.  Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Dofinansowanie:  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka -Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji:  bezgotówkowo ?w postaci ok. 5000 obiadów dla dzieci
Nr umowy:  umowa z dnia
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2014

Projekt pn. ?Świetlica Socjoterapeutyczna? -Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2013 r poprzez wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.19.2013 z dnia 2.01.2013
Termin realizacji: 2.01.2013-31.12.2013
 
Projekt pn.  Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Dofinansowanie:  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka -Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji:  bezgotówkowo w postaci ok. 5000 obiadów dla dzieci
Nr umowy:  umowa z dnia 2.01.2013
Termin realizacji: od stycznia do grudnia 2013
Projekt pn. “Podróż Odkrywców”-“Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami” – wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.61.2013 z dnia 28.06.2013
Termin realizacji: 1.07.2013-31.08.2013
Projekt pn. “Podróż Odkrywców”-“Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013”-wypoczynek wyjazdowy- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 16 800,00 zł
Nr umowy: 11/DRA/2013
Termin realizacji: 1.07.2013-26.08.2013

Projekt pn. “Dożywianie z Carrefour”- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Caritas Polska i Fundacja Carrefour
Kwota dotacji: 14 872,00 zł
Nr umowy: 164/203/CARREFOUR z dnia 1.09.2013
Termin realizacji: 1.09.2013-31.01.2014

Projekt pn. ?Chciałbym więcej niż mam, chciałbym więcej niż mogę?- wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 18 000,00 zł ( na rzecz świetlicy 8 613,00 zł)
Nr umowy: WPS.VI.14/2013 z dnia 29.07.2013
Termin realizacji: 1.07.2013-31.12.2013

Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
 
“Otwarte drzwi” profesjonalna pomoc prawna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” to zadanie publiczne zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016r., a realizowane w okresie V-XII 2016 roku.Opis zadania:
Zadanie jest realizowane przez jednostkę organizacyjną Caritas – Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Cel zadania został podyktowany potrzebą ?otworzenia drzwi” do obszaru prawa tym osobom , które na skutek przemocy w rodzinie mają małe szanse, bez takiej pomocy, na naprawę własnej sytuacji zewnętrznej tj. rodzinnej i społecznej.
Zakładamy, że wzmocnienie i wsparcie tej grypy społecznej poprzez planowane działania doprowadzi do uruchomienia motywacji i działań w zakresie angażowania się w zmianę własnej sytuacji, co spowoduje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, a też zwiększy szanse na angażowanie się w sprawy sfery publicznej. Zadanie jest skierowane do osób z Radomia i spoza.
Działania zaplanowane w zadaniu będą pracowały nad realną sytuacją każdej z osób oraz będą rozwijały perspektywę rozwoju z uwagi na to, że niosą formy pomocy, które w konsekwencji dają osobie poszkodowanej przemocą osobiste możliwości, społeczne umiejętności, wiedzę i sprawność pełniejszego funkcjonowania społecznego. Są to : edukacja prawna, poradnictwo i konsultacje prawne, praca nad umiejętnościami osobistymi i społecznymi w ramach pracy grupy dla Kobiet dotkniętych skutkami przemocy w rodzinie oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne/ terapia wsparcia towarzyszące dyżurom prawnym, a konieczne dla wzmocnienia psychicznego danej osoby . Zamiarem zadania jest by w konsekwencji toczących się działań, przyczyniło się ono do zmiany sytuacji osób i przełożyło się na lepsze ich funkcjonowanie w środowisku poprzez wzmocnienie ich potencjału.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach powyżej określonych form wsparcia mogą się zapisać korzystając z numeru telefonu 48/365-10-87 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 bądź zapisać osobiście ? siedziba Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Kościelna 14b w Radomiu.

_____________________________________________________________________________________
“Dobry dom” miejsce troski o psychikę człowieka”
to projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Miasta Radomia.
Projekt jest realizowany w okresie 08.02  do 31.12.2016 r. na podstawie powierzenia zadania Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia w oparciu o Umowę Nr ZS-II.526.38.1.2016.IK z dnia 8 lutego 2016
_____________________________________________________________________________________
(Intencja Projektu rozumiana jako troska o zdrowie psychiczne czyli ?stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty” wg WHO.)Charakterystyka :
* to Projekt, który polega na stworzeniu miejsca, w którym osoby z różnymi problemami emocjonalnymi mogą zostać otoczone profesjonalną pomocą psychoterapeutyczną. Projekt stanowi miejsce związane z leczeniem za pomocą psychoterapii różnych trudnych przeżyć dotyczących sfery uczuć i emocji, z którymi osoby nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Chodzi o zaburzenia i trudności emocjonalne.
W ramach Projektu chodzi o poprowadzenie takiego procesu leczenia, podczas którego osoby dotychczas cierpiące mogą poczuć się lepiej i zdrowiej, tak by mogły odzyskać zdolność do przeżywania radości życia i radzenia sobie z trudami codzienności. To oznacza: uzyskać siłę i równowagę emocjonalną, odwagę w podejmowaniu zmian w życiu, poczucie bezpieczeństwa i stabilności, poczucie własnej wartości i pewności siebie, większej zaradności życiowej, siłę do dbania o siebie, chronienia i decydowania o sobie, nawiązywania satysfakcjonujących związków i relacji.

Działania w ramach Projektu:
* głównie jest to prowadzenie indywidualnej psychoterapii trudności emocjonalnych
* osoba zgłaszająca się jest zaopiekowana i podjęta przez Osobę Pierwszego Kontaktu w ramach rozmowy wstępnej, następnie ma zaproponowane konsultacje (3-4 spotkania) poprzedzające proces psychoterapii, a następnie psychoterapię w postaci cyklicznych cotygodniowych sesji 50 minutowych.
* proces leczenia psychoterapeutycznego jest maksymalnie określony na czas realizacji Projektu tj. 3 – 11 m-cy, tj. do końca 2016 roku.
* psychoterapia jest dostępna w kilku metodach: psychoanalitycznej, systemowej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej.

Adresaci:
* z profesjonalnej pomocy w ramach Projektu mogą skorzystać osoby, które doświadczają depresji, lęków, fobii, nerwic, zaburzeń odżywiania, żałoby, trudności wychowawczych i w relacjach z bliskimi oraz kryzysów w związkach.
* osoby (w wieku od 12 r.ż.) zamieszkujące w Radomiu, poszukujące stałej, cyklicznej i wykwalifikowanej psychoterapii
* osoby, których materialna sytuacja jest niekorzystna i borykają się z trudnościami finansowymi

Zapisy do korzystania w form pomocy w ramach w/w Projektu są możliwe:

* w siedzibie Ośrodka Wsparcia ul. Kościelna 14 b

* pod numerem telefonu : 48/365-10-87
* od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jako jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Radomskiej realizuje w bieżącym roku 2015 ( od stycznia do grudnia) zadanie publiczne powierzone Caritas przez Gminę Miasta Radomia na okres 2014-2016 pt. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej.
W ramach Zadania są realizowane formy pomocy: indywidualne poradnictwo i konsultacje psychologiczne, indywidualna terapia wsparcia, indywidualna psychoterapia, indywidualne poradnictwo i konsultacje prawne. Wymienione formy pomocy są dostępne od poniedziałku do piątku po dokonaniu zapisu. Zapisy przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-29-29, a także osobiście ul. Kościelna 5, niski parter.
Zadanie jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia.

Od 1 czerwca 2015 r. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadanie publiczne pn. Miejsce i czas rozwojowych spotkań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem Zadania jest utworzenie dobrego miejsca, w którym możliwe jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego i społecznego. Dzięki Zadaniu możliwe są formy pomocy: konsultacje i doradztwo prawne,
konsultacje i poradnictwo psychologiczne, indywidualna terapia wsparcia/ psychoterapia, grupowa terapia wsparcia, warsztaty wychowawcze dla rodziców dzieci przedszkolnych .
Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-29-29, a także osobiście ul. Kościelna 5, niski parter.

Ponadto w ramach Zadania jest prowadzony Punkt konsultacji, doradztwa merytorycznego i zabezpieczenia. Jego zadaniem jest obsługa potrzeb zgłaszających się osób w sferze: osobistej, socjalnej, prawnej.
Punkt jest czynny: poniedziałek, środa, piątek w godzinach : 8.00-16.00, wtorek, czwartek: 10.00-18.00
Zadanie jest realizowane w Partnerstwie nieformalnym publiczno – społecznym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Radomiu
Realizacja Zadania jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PFIO 2015.

CNiZ,,Bajka”

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: Nr ZS-II.526.15.2014 z dnia 02 stycznia 2014r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2014r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt pn.: „Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 8.260 PLN
Nr umowy: ZS-II.525.6.2016.IK
Termin realizacji: 04 maja 2016r. – 30 czerwca 2016r.

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014- 2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2014 r. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma rok 2016 “Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie” w okresie od 04.05.2016 do 30.06. 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie umowy NrZS-II.525.6.2016.IK zawartej w dniu 27.04.2016 rok. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 8.260 PLN.

W okresie od 04.05.2016 r do 30.06.2016 r CN i Z “Bajka” realizuje zadanie publiczne powierzone przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r pt. “Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie”.
Zadanie w pełni realizowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 8260,00 zł.

Powierzenie zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na lata 2014 -2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2014r.

Zadanie w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.

Powierzenie zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na lata 2014 -2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2016r.
Zadanie w pełni Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w RodzinieOśrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jako jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Radomskiej realizuje w bieżącym roku 2015 ( od stycznia do grudnia) zadanie publiczne powierzone Caritas przez Gminę Miasta Radomia na okres 2014-2016 pt. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej.Finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.
Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych
Pedagodzy uliczni realizują zadanie z dotacji Gminy Miasta Radomia pn.
Powierzenie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem ?Czas na lepsze jutro dla radomskiej Wyspy” zgodnie z umową nr ZS-II.525.29.2015.IK z 27.11.2015 r. Termin realizacji: 27.11.2015 do 31.12.2015
Pedagodzy uliczni realizują zadanie publiczne pn. “Pedagogika uliczna 2015” z dotacji Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy nr WPS-VI.946.2.113.2015 z dnia 24.06.2015 r. w okresie od 01.06.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w formie wspierania.

Powierzenie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 pod nazwą ?prowadzenie programu pedagog ulicy” zgodnie z umową nr
ZS-II.526.23.2015.MP z 02.02.2015 r. w Radomiu
Termin realizacji: 02.02.2015 do 31.12.2015

Powierzenie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 pod nazwą ?Prowadzenie programu pedagog ulicy? zgodnie z umową nr

ZS-II.526.7.2014 z 08.01.2014 r. w Radomiu

Termin realizacji: 08.01.2014 do 31.12.2014

Projekt pn. ?Ulica 2012? z dotacji Fundacji Wspólna Droga zgodnie z umową Nr 6/KC/C/OP-12 z dnia 31.08.2012.
Termin realizacji: 01.09.2012 do 31.03.2013
Projekt pn. ?Coolinaria ? Małe co nieco? z dotacji Fundacji Wspólna Droga zgodnie z umową Nr 2/PDD/OP-2012 z 20.11.2012.
Termin realizacji: 01.10.2012 do 31.03.2013
Powierzenie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013
pod nazwą Program Pedagog ulicy zgodnie z umową nr ZS-II.526.3.2013 z 07.01.2013 r. w Radomiu
Termin realizacji: 07.01.2013 do 31.12.2013r.
Realizują zadanie publiczne pn. ?Pedagogika uliczna 2013? z dotacji Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy nr WPS.VI.15/2013 z dnia 29.07.2013 r. w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w formie wspierania.
?Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Projekt pt. ?ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEADOMNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WPS-VI.946.2.120.2015 ma służyć:
– podniesieniu efektywności systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych. Udzieleniu pomocy w formie noclegu interwencyjnego – o ?niskoprogowym” standardzie – dla osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania;
– współpracy z ludźmi (streetworkerami) pomagającymi bezdomnym, którzy przebywają na ulicy;
– rozwojowi dostępności i efektywności usług pomocy interwencyjnej wraz z działaniami prewencyjnymi.
Kwota dotacji: 15 000, 00 zł
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015
Jadłodajnia
Jadłodajnia relizuje Umowę zawartą z Caritas Polska na zadanie “Kromka Chleba” – Nr Umowy 258/2013/CP z dnia 21.10.2013r z terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.
Kwota dotacji – 12.000,00 zł.

Jadłodajnia realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

“Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie bedącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom.

Kwota dotacji – 130.000-, zł.

Realizuje zadanie publiczne pod nazwą ” Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z
uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”
Zadanie realizowane jest zgodnie z Umowa Nr ZS.III.8124.1.1.2011r. zawartą z Gminą Miasta Radom w dniu 4 lutego 2011r. i Aneksem z dnia 4 luty 2013r.
Termin realizacji: 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
Kwota dotacji – 130.000 zł /słownie: sto trzydzieści tysięcy złoty/

Jadłodajnia realizuje Umowę Nr 82/2013/CP, zawartą w dniu 20-03-2013r. z Caritas Polska na zakup posiłków dla osób najbardziej potrzebujących w ramach akcji “Kromka Chleba”. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

“Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna,
psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)” Umowa nr. 7/PFU/2017
zawarta w dniu 24.04.2017r. w Iłży z Gminą Iłża. Termin realizacji
24.04.2017r. – 31.12.2017r.. Kwota dofinansowania, wynosi 30 000,00 zł
“Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekraacji i turystyki pod nazwą ” I Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych” Umowa Nr 14/2016,
zawarta w dniu 01.09.2016r. z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Radomiu.
Kwota dofinansowania wynosi 3 000,00zł . Termin realizacji 17 wrzesnia 2016r.”
“Wsparcie realizacji zadania publicznego, pt.”Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i różnicowych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi , które wymagają działania ciągłego z uwzględnieniem wzmacniania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej tych osób wsparcia rodzin, opiekunów.” . Umowa NR 47/111/2016 zawarta w dniu 21.06.2016r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa mazowieckiego mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Kwota dofinansowanie wynosi 13 700,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego – od 16 wrzesnia 2016r. do 26 wrzesnia 2016r.”

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Działalnośc na rzercz osób niepełnosprawnych” Umowa Nr 19/2016, zawarta w dniu 17 maja 2016r. z gmina Skaryszew. Kwota dofinansowania wynosi 11 000,00 zł. Termin realizacji do dnia 31 grudnia 2016r.Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki pod nazwą: ” VI Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 2/2016, zawarta w dniu 20.05.2016 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 300,00 zł. Termin realizacji 10 czerwca 2016 r.

“Wsparcie realizacji zadania publicznego: ” wsparcie rodzin z osoba niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”. Umowa Nr. 8/PFU/2016, zawarta w dniu 14.04.2016 roku z Gminą Iłża. Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r.”
” Udzielenie dotacji przez Powiat Radomski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów, na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża w 2016 r.
umowa zawarta, w dniu 01.03.2016 r. Kwota dofinansowania 12 120,00 zł. Termin wykorzystania środków do dnia 31 grudnia 2016 r.”

” Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacje)
umowa Nr. 7.P.2016, zawarta w dniu 29.02.2016 r. w Kowali.Kwota dofinansowania w wysokości 3000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ”

“Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2016.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł.”
Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: ?Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Umowa nr 5/2015, zawarta w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Gminą Skaryszew.
Kwota dofinansowania wynosi 12000,00 zł.
Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: ?Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna.”
Umowa nr 5/PFU/2015, zawarta w dniu 17.04.2015 r. z Gminą Iłża.
Kwota dofinansowania wynosi 15000,00zł.
Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża ? Umowa zawarta w dniu 09 marca 2015 r. z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120,00 zł.
Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2015r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą ?Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”.
Umowa nr 8/2015, zawarta w dniu 26 lutego 2015 r. z Gminą Kowala.
Kwota dofinansowania wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2015.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł.

Wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą: ?Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)?. Umowa nr 3/PFU/2014, zawarta w dniu 21.03.2014 r. Kwota dofinansowania wynosi 35 000, 00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2014 r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych?. Umowa nr 1/2014, zawarta w dniu 14 maja 2014 r. Kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2014r.

Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej ? ?Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną  (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)?. Umowa nr 5/2014, zawarta w dniu 25.02.2014 roku w Kowali. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2014 roku. Kwota dotacji 5000 złotych.

Zadanie w ramach środków z budżetu Powiatu Radomskiego na 2014 r. przyznanych na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża. Umowa nr 1 /WTZ/2014, zawarta w dniu 03 lutego 2014 r. Kwota dofinansowania wynosi 12.120.00 zł. Czas realizacji zadania do 31 grudnia 2014 r.
Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł.
Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b
Zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Zadanie jest realizowane: zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim i aneksem
nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez

Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym realizuje projekt z Obszaru polityka społeczna ? Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu.
Rodzaj zadania: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: ?Na wakacje po uśmiech?.
Pod nazwą ?Wypoczynek letni ? Połczyn Zdrój 2013?
Czas realizacji projektu 12 Lipca 2013 roku do 24 lipca 2013 roku
Projekt dofinansowany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na kwotę 35 500,00zł.Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym realizuje projekt z Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii Priorytet 3, Zad. Nr 3: inicjowanie programów przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanych na tworzenie środowisk liderów młodzieżowych, działających w zakresie promocji zdrowia, wolontariatu, upowszechniania alternatywnych form spędzania czasu wolnego
pod nazwą:  ?Pamiętam jak było mi źle, pamiętam że nikt nie kochał mnie. ??????
Czas realizacji projektu od maja 2013r. do października 2013r.
Projekt dofinansowany jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na kwotę 13 000 zł.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

UMOWA NR ZS – II.526.4.2.2015 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2015R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 3.02.2015R.
TERMIN REALIZACJI 3.02.2015R. – 31.12.2015R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.
Wsparcie zadania publicznego pt. “Realizacja zadania publicznego  w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2013 r., nie będących świadczeniami zdrowotnymi” Umowa nr ZS-II.526.56.2013 z dnia 15.04.2013r. Kwota dotacji 34 000,00zł. Dofinansowaen ze środków Gminy Miasta Radomia.
Umowa Nr ZS – II.526.18.2.2014 wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2014 r., nie będących świadczeniami zdrowotnymi” zawarta w dniu 2.01.2014r.
Termin realizacji zadania 2.01.2014r do 31.12.2014r.
Wysokość dotacji 34 000,00zł.  

Streetworking

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.

Regulamin eDarowizna

Wspomóż nas on-line

Informacje o dokonywanej płatności:
Adresat Caritas Diecezji Radomskiej
Kwota ofiary PLN
Imię
Nazwisko
Darowizna tytułem

 

 

 

Regulamin płatności dla Caritas Diecezji Radomskiej

 

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej:

 

1.Wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej (zwanej dalej Caritas) można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności on-line tj. przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przeze eCard SA

 

a. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Caritas Diecezji Radomskiej. Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:

 

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Alior Sync
 • Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
 • Płacę z IKO
 • Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
 • PeoPay (Bank Pekao S.A.)

 

Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Millennium Bank S.A.
 • Credit Agricole Bank S.A.
 • Bank DnB Nord Polska S.A.
 • Bank PKO S.A.
 • Inteligo Services
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Bank Pekao S.A.

 

 b. karty płatnicze

 

•Visa

•Visa Electron

•MasterCard

•MasterCard Electronic

•Maestro

  

 

logotypy eprzelew

 

 

 c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Caritas Diecezji Radomskiej  (ul. Kościelna 5 26-604 Radom) Bank Pekao SA II O/Radom 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757

 

 

II Przeznaczenie wpłat darowizn:

 

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej

caritasradom.pl będą przeznaczane na działalność Caritas Diecezji Radomskiej, a w szczególności na:

 

a) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Radomskiej § 5. (zamieszczony na stornie)

 

b) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby  i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 

c)  promocja i organizacja wolontariatu Caritas,

 

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności on-line na stronie internetowej ( caritasradom.pl) nie podlegają zwrotom.

3. Od każdej wpłaty pobierana jest prowizja zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą eCard SA a Caritas Diecezji Radomskiej.

 

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę

wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na

rzecz Caritas Diecezji Radomskiej w naszym serwisie.

 2. Caritas zapewnia, i że dane osobowe Darczyńców przetwarzane

będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Caritas Diecezji Radomskiej.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Caritas Diecezji Radomskiej nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

 

 

 

Realizowane projekty

radom herb imagesCAV3GN0J logo MAZOWSZE1 MCPS2520LOGO logo radom marka

Zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.pn:
”CZAS WAKACJI I NAUKI W POLSCE I PO POLSKU”
w okresie od 2 CZERWCA 2017 r. do 11 CZERWCA 2017 r. zgodnie z Umową nr 116/0322/2017 zawartą w dniu 14.06.2017r. z Kancelarią Senatu
Kwota dotacji: 50 000,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

 
UMOWA O DOTACJE ZAWARTA W DNIU 12.09.2016R. POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2016 DO 31.08.2017R. KWOTA DOTACJI 160 000, ailment 00ZŁ.(STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZLOTYCH).
 
kf zolty talerz logo kolor
 
 

Konkurs Grantowy “Razem Może Więcej” Edycja IV

Partnerami przy realizacji Projektu są :
Fundacja ?Dbam o Zdrowie” oraz Caritas Diecezji Radomskiej

 

Celem szczegółowym projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom potrzebującym zapotrzebowania na leki oraz inne materiały medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuacji terapii.
Budżet Projektu wynosi 85 000, pilule 00 PLN
Fundacja wkład własny 42 500 PLN oraz Caritas Diecezji Radomskiej 42 500 PLN
Projekt będzie realizowany od 15.05.2015 do 30.04.2016.

 
 Fead 2014-2020

UMOWA nr 11 Podprogram 2015 na realizację z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 zawarta w dniu 23.06.2015 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności, czas realizacji: 23.06.2015r. – 29.06.2016r.
 
Telefon Zaufania

Ramowa Umowa o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 nr 12023/2016/ASOS pod tytułem Telefon Zaufania ?Linia Braterskich Serc” zawarta w dniu 05.07.2016 roku między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej.
Okres realizacji zadania publicznego od 01.07.2016 do 31.12.2016.

Kwota dofinansowania 114 200,00zł.

 

UMOWA NR ZS-II.526.24.2016.MP Z GMINĄ MIASTA RADOMIA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015R. POD NAZWĄ “PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1.02.2016 -31.12.2016R., KWOTA DOTACJI: 12 000,00 zł.

 

“Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej”

 

Projekt pn. Organizacja zajęć dla dzieci i dla rodzin wymagających wsparcia ?Pomocna Dłoń”
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy: WPS.VI.946.1.75.2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016

 

Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ?Nasza przyszłość jest w naszych rękach”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 30 146,00 zł
Nr umowy: 95/160/2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.10.2016

 

Projekt pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016r. wypoczynek wyjazdowy ?Uśmiechnięte wakacje”
Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 12 250, 00 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016

 

Projekt pn. Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: ?Na wakacje po uśmiech”
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000, 00 zł
Nr umowy: 94/159/2016 z dnia 06.07.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

 

Projekt pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 21 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.47.2016.IK z dnia 01.06.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

 

Projekt pn. “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia” w 2016r
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.4.1.2016 z dnia 11.02.2016
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

 

Projekt pn. “Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.20.2016.MP
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

 

 

Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie
 
“Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” to zadanie publiczne realizowane na podstawie trzyletniej Umowy Nr ZS-II.526.12.2014 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Caritas Diecezji Radomskiej. Jest w pełni finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia. Jest realizowane od stycznia 2014 roku do grudnia 2016 roku.
Opis zadania: Celem głównym zadania jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy w rodzinie do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Cel jest realizowany poprzez prowadzenie następujących form pomocy: *działania leczące – prowadzenie długoterminowej pomocy w postaci psychoterapii (psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo- behawioralnej) ? w formie cyklicznych cotygodniowych spotkań 50 minutowych * działania wspierające – realizowanie w postaci: 1.poradnictwa i konsultacji psychologicznych 2.terapii wsparcia 3.poradnictwa i konsultacji o charakterze prawnym . Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.
 
CNiZ,,Bajka”

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014- 2016. Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr ZS-II.526.15.2014 zawartej w dn. 2 stycznia 2014 r. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 420 000 PLN.

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Radomia przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- priorytet współpracy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma rok 2016 “Dopalaczom mówię nie- spędzam czas aktywnie i radośnie” w okresie od 04.05.2016 do 30.06. 2016 r. Zadanie realizowane na podstawie umowy NrZS-II.525.6.2016.IK zawartej w dniu 27.04.2016 rok. Zadanie jest w pełni finansowane przez Gminę Miasta Radomia w kwocie 8.260 PLN.

 

Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych
Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu
Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016
“Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”
Projekt pt. ?ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ DLA OSÓB BEADOMNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ” współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego na podstawie umowy WPS-VI.946.2.120.2015 ma służyć:
– podniesieniu efektywności systemu usług pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych. Udzieleniu pomocy w formie noclegu interwencyjnego – o ?niskoprogowym” standardzie – dla osób bezdomnych bez względu na gminę ostatniego zameldowania;
– współpracy z ludźmi (streetworkerami) pomagającymi bezdomnym, którzy przebywają na ulicy;
– rozwojowi dostępności i efektywności usług pomocy interwencyjnej wraz z działaniami prewencyjnymi.
Kwota dotacji: 15 000, 00 zł
Termin realizacji: 01.06.2015-31.12.2015
Jadłodajnia

 

Jadłodajnia relizuje Umowę zawartą z Caritas Polska na zadanie “Kromka Chleba” – Nr Umowy 258/2013/CP z dnia 21.10.2013r z terminem realizacji do dnia 30.01.2014r.

 

Kwota dotacji – 12.000,00 zł.
“Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym” z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności, w/g umowy nr ZS.III.8124.17.2.2014 zawartej w dniu 2 stycznia 2014r. z Gminą Miasta Radom. 3letni 2014-2016
Kwota dotacji – 130.000-, zł.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej
“Czas wolny w integracji ze społeczeństwem”
Umowa nr SPA.0540.04.2017/18, zawarta w dniu 1 czerwca 2017r. w Skaryszewie z Gminą Skaryszew.
Termin realizacji zadania publicznego od 01.06.2017r. do 31.12.2017r.
Kwota środków finansowych wynosi 8 000,00 zł.
“Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Umowa nr. 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. aneksem na 2017r.
Kwota dofinansowania wynosi 479 880,00 zł.”
Dom Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z filią w Starachowicach przy ul. 1 Maja 13b
Zadanie pn. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej /Dom Dziecka/ od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Zadanie jest realizowane: zgodnie z umową nr 1/2013r o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 25 stycznia 2013 w Radomiu między Powiatem Radomskim i aneksem
nr 1 z dnia 6 lutego 2013r. do umowy Nr 1/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości 1 689.600 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset złotych) co stanowi kwotę 3200 zł (słownie trzy tysiące dwieście złotych) miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez

Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

UMOWA NR ZS – II.8030.14.2.2016EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2017R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 30 GRUDNIA 2016R.
TERMIN REALIZACJI 1.01.2017R. – 31.12.2017R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

Streetworking

 

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
“Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

 

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.

 

Termomodernizacja

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY