W Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom Caritas Diecezji Radomskiej świadczona jest pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również opiekę nad najmłodszymi. W najbliższym czasie organizacja chce rozszerzyć działalność – mówi ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

 

Organizacja podpisała umowę z radomskim przedsiębiorstwem na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego dla osób z Ukrainy. – Myślę, że będzie to dobra okazja do nawiązania współpracy z pracodawcami, którzy poszukują pracowników – mówi Andrzej Anasiak, przedstawiciel firmy.

 

Projekt “Razem Możemy Więcej” finansowany jest ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest zniwelowanie trudności i barier, z którymi spotykają się cudzoziemcy w codziennym życiu – mówi ks. Karol Piłat, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej.

 

Valeria Komisarowo pracuje w Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom, jako asystent wspierający osoby dorosłe.

 

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Wernera 8a w Radomiu.

 

Źródło: Klaudia Bzducha / Radio Plus Radom

Skip to content