Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie do grudnia 2021 roku realizuje zadanie publiczne “Kolebka – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego”.

– To ważne zadanie, które Caritas zdobyła dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018 – 2030. To pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji przeznaczonej na działania merytoryczne, jak i na rozwój instytucjonalny organizacji – mówi Dorota Kosman, dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Ideą programu jest takie wspieranie organizacji, aby mogła ona sprawnie realizować swoje działania statutowe i misyjne, ale także, aby mogła bardziej angażować się w życie publiczne. Chodzi o utworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży, w którym będzie możliwe udzielenie pomocy w różnych trudnościach emocjonalnych i psychicznych, które zniekształcają ich funkcjonowanie oraz przygotowanie ich do prawidłowego rozwoju i podejmowania dobrych relacji w rodzinie, a także otoczeniu rówieśniczym i społecznym.

– W naszym poczuciu rozbudowanie oferty Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie służyło przede wszystkim większej efektywności pomocy. Dla osób z regionu jest to niezwykle ważna informacja. W ośrodku będą w zakresie tego działania prowadzone zadania, które do tej pory nie były prowadzone w większej skali, a które są niezwykle poszukiwane – dodaje D. Kosman.

Pomoc w ramach tego projektu udzielana jest od najmłodszych lat życia. Dlatego zadanie nosi nazwę “Kolebka”.

– Do tej pory w regionie radomskim nie było wsparcia psychoterapeutycznego dzieci. Będzie to polegało na prowadzeniu psychoterapii raz w tygodniu z matkami i dziećmi oraz z dziećmi w starszym wieku – mówi Karolina Wieczorek, psychoterapeuta psychoanalityczny

– Psychoterapia dla rodzin polega na spotkaniu terapeuty z całą rodziną. Umożliwia poprawę wzajemnych relacji, konstruktywne rozwiązywanie problemów, zrozumienie oraz wyjście z kryzysu. Zazwyczaj do terapii rodzinnej zgłaszają się takie rodziny, które przechodzą różnego rodzaju trudności i nie poradziły sobie z nimi – wyjaśnia Anna Pietras, psychoterapeuta systemowy.

“Kolebka – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego” proponuje następujące formy pomocy:

– grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które przeżywają różne trudności emocjonalne bądź są leczone z powodu chorób psychicznych (czas realizacji do grudnia 2021 roku)

-indywidualna psychoterapia dla małych dzieci od 0 do 10 roku życia, w tym niemowląt z matkami (czas realizacji od stycznia 2020 roku do grudnia 2021roku)

– indywidualna psychoterapia dla młodzieży od 11 do 18 roku życia (czas realizacji do grudnia 2021 roku)

– indywidualna psychoterapia dla osób dorosłych (czas realizacji od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku)

– psychoterapia dla par i rodzin z dziećmi (czas realizacji do grudnia 2021 roku)

Informacje i zapisy: tel. 48/365-10-87, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

Wszystkie formy pomocy są świadczone w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Radomiu przy ul. Kościelnej 14b.

 

Tekst: KRYSTYNA PIOTROWSKA / Gość Niedzielny

Skip to content