Ks. Robert Kowalski, dyrektor radomskiej Caritas poinformował, że w ciągu najbliższych miesięcy do potrzebujących trafi prawie 70 ton żywności. Jedna osoba będzie mogła otrzymać ponad 42 kg jedzenia (m.in. mąka, cukier, mleko, makarony, kasza, masło, czy sery).

– Są ludzie, którzy potrzebują takiego wsparcia. To osoby samotne, czy rodziny wielodzietne. Żywność trafi także do osób, które straciły pracę z powodu pandemii – powiedział ks. Kowalski.

Głównymi kryteriami przy wydawaniu żywności są przepisy „Ustawy o pomocy społecznej”. Produkty żywnościowe nie są przeznaczone do sprzedaży, posiadają specjalne oznaczenia i przekazywane są potrzebującym całkowicie nieodpłatnie.

Również pozostałe organizacje pozarządowe działające na terenie miasta będą mogły liczyć na wsparcie w ramach PEAD. Radomski Bank Żywności przekaże dary dla około 23 tys. osób. Będzie to ok. 960 ton żywności.

Radomski Bank Żywności został powołany z inicjatywy drugiego biskupa radomskiego Jana Chrapka. Instytucja zajmuje się przyjmowaniem darowizn w postaci artykułów żywnościowych i rozdzielaniem ich najbardziej potrzebującym. Banki są organizacjami typu “non-profit”, czyli nie są nastawione na zysk, a wszystkie środki przekazują na swoją działalność statutową. Radomski Bank Żywnościowy był pierwszą taką instytucją w Polsce powstałą na zasadzie Związku Stowarzyszeń, w której po raz pierwszy działała Caritas.

Program PEAD funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Caritas Polska przystąpiła do niego w 2004 roku. Podstawą stworzenia PEAD były ogromne nadwyżki żywności zgromadzone w magazynach agencji interwencyjnych krajów unijnych. Władze unijne nie były w stanie ani sprzedać, ani wyeksportować tych nadwyżek. Jednocześnie ich magazynowanie było dość kosztowne. Zdecydowano więc o rozdysponowaniu żywności wśród najuboższej ludności krajów członkowskich UE za pośrednictwem organizacji charytatywnych.

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content