Osoby w kryzysie bezdomności chciały pokazać, że nie tylko potrzebują pomocy innych, ale też potrafią coś dać z siebie.

Kilkuosobowa grupa bezdomnych, którzy przebywają w schronisku i noclegowni przy ul. Zagłoby 3 w Radomiu, posprzątała groby na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. – Część osób już w zeszłym roku porządkowała groby. Wybraliśmy mogiły bardzo zaniedbane. Po sprzątaniu wspólnie się pomodliliśmy, była chwila zadumy – mówi Dagmara Kornacka, streetworkerka Caritas Diecezji Radomskiej.

Tekst: MARTA DEKA – Gość Radomski

Skip to content