Krzyże wykonał ochotnik , którego poruszyło zaangażowanie osób bezdomnych w sprzątanie opuszczonych grobów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji i mamy nadzieje na cykliczne kontynuowanie tego przedsięwzięcia.

Skip to content