Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.03.2020r., na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, mając na celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia
lub życia swoich podopiecznych, czasowo zawiesiły działalność prowadzenia zajęć w placówce.

Dbając o podopiecznych i ich właściwy rozwój rehabilitacyjny my jako pracownicy Warsztatów nie przerwaliśmy pracy, ale ze względu na zaistniałą sytuację wygląda ona inaczej. Od pierwszych dni pobytu w domu, jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym
i internetowym z Naszymi uczestnikami jak również z ich rodzicami/opiekunami.
Nie pozostawiamy ich samych sobie, cały czas ich wspieramy. Dbamy, żeby mogli z nami

porozmawiać, jak również staramy się pomóc, kiedy potrzebują pomocy, a szczególną troską obejmujemy tych uczestników, którzy mieszkają sami, np.: w porozumieniu z miejscowym MGOPS, przez naszego kierowcę, została im dostarczona żywność. W codziennych rozmowach, zadajemy uczestnikom pracę zdalną na miarę ich możliwości, której efekty odsyłają nam uwiecznione na zdjęciach. Nie pozwalamy, żeby bezczynnie siedzieli w domach i oprócz zleconych prac terapeutycznych namawiamy i nawołujemy ich do pomocy rodzicom/opiekunom w wykonywaniu czynności domowych. Uczestnicy, opanowali nową formę prowadzenia zajęć i z niecierpliwością czekają na możliwość rozmowy, co telefonicznie potwierdzają rodzice, dziękując za wsparcie.
Pozostając cały czas w stałym kontakcie z uczestnikami Warsztatów, od dnia 23 marca 2020 roku, decyzją Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej jesteśmy również oddelegowani
jako pracownicy wspomagający i pełnimy dyżury w Domu Matki i Dziecka, w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Natomiast od dnia 30.03.2020r. po dzień dzisiejszy, włączyliśmy się
do akcji szycia maseczek ochronnych, tak bardzo potrzebnych w szpitalach, przychodniach, ale i każdemu z nas. Akcja, została zainicjowana przez Burmistrza Iłży i przez Świętokrzyską Grupą Eksploracyjną z Ostrowca, którzy dostarczyli nam materiał. Pracownicy Warsztatów, a szczególnie panowie, pomagają w ciężkich pracach fizycznych, np.: rozwożenie posiłku do jadłodajni w Radomiu oraz dowiezienie i składanie łóżek dla zdrowych mieszkańców DPS w Drzewicy.

Nie zapominając o Naszych uczestnikach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, służymy im pomocą i mamy nadzieję, że niedługo się spotkamy w placówce.
Gorąco zachęcamy do przeglądania strony i fb Warsztatów.

Z pozdrowieniami Uczestnicy i Pracownicy WTZ.

Skip to content