W sobotę, 31 grudnia, w radomskiej katedrze biskup Marek Solarczyk modlił się za zmarłego papieża-seniora Benedykta XVI.

Dzisiaj (31 grudnia) świat obiegła informacja o śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI, który zmarł w wieku 95 lat. Joseph Ratzinger został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 roku. Był następcą Jana Pawła II.

W radomskiej katedrze biskup Marek Solarczyk modlił się za zmarłego emerytowanego papieża. Wygłosił również homilię.

– W modlitwie mszalnej, którą rozpoczęliśmy Eucharystię było nawiązanie do tego określenia, że papież był Robotnikiem Winnicy Pańskiej. Kiedy rozpoczynał swój pontyfikat jako Benedykt XVI, wypowiadał to bardzo pokorne stwierdzenie, że chce był tym pokornym i wytrwałym Robotnikiem Winnicy Pańskiej. Możemy przecież i w taki sposób odczytać obraz winnicy jako tej pięknej uprawy Bożej miłości, która owocuje, wymaga troski i warto się nią dzielić. […] Dziękując Bogu za papieża Benedykta i zawierzając go wiecznej miłości Boga, przyjmijmy to dzisiejsze nasze doświadczenie, jego osobę papieża Benedykta, jako zaproszenie na przełomie tych kalendarzowych lat, abyśmy w tych co jest darem naszego czasu, potrafili dostrzec Boga i jego dzieła, potrafili odczytać, przyjąć i chronić ten dar Jego miłości, chronić go również dla inncy i przeżywać go z innymi, cieszyć się, że staje się tą siłą, która będzie umacniała nas i będzie przemieniała świat, który nas otacza – mówił biskup Marek Solarczyk.

Na koniec Mszy świętej biskup przywołał wizytę papieża Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku i złożył radomianom życzenia noworoczne:

– Papież Benedykt kiedy nawiedzał naszą ojczyznę w 2006 roku 25 maja, cztery lata po wizycie u nas w katedrze, miał spotkanie z duchowieństwem w archikatedrze warszawskiej, byłem świadkiem tamtych wydarzeń i wtedy do nas kapłanów powiedział, że przede wszystkim mamy być specjalistami od kontaktu ludzi z Bogiem. mamy czerpać z tego co jest Bożą mądrością, świętością i tym dzielić się i to objawiać innym. Przywołuje to jako życzenie dla nas niosący i obdarzonych sakramentem święceń kapłańskich i życzę wam kochani na ten Nowy Rok, aby w życiu was małżonków, rodziców i dziadków, aby objawiła się prawda, że jesteście tymi specjalistami od odkrywania, chronienia i przekazywania miłości Boga – zakończył biskup radomski.

Źródło: Magdalena Król / Radio Plus Radom

Skip to content