aaa – oblewanie zdjęcia tekstem

Ks. Robert Kowalski

Urodzony w 1975r. w Radomiu. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. W 2002r. po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, z rąk Ks. Bp-a Zygmunta Zimowskiego przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do Parafii Narodzenia N.M. Panny w Szydłówku. Po trzech latach ks. Biskup przeniósł ks. Roberta do pracy w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, gdzie posługiwał do roku 2010. W roku 2009 ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Od 1 lipca 2010 pełnił funkcję wicedyrektora Caritas Diecezji Radomskiej. Od początku posługi duszpasterskiej zaangażowany w działalność społeczną. Współtworzył Fundację ?Dać Sercom Nadzieję”, Rycerz Kolumba Rady Radomskiej, Organizator i koordynator działań charytatywnych we wspomnianych parafiach. Założyciel i opiekun parafialnej świetlicy środowiskowej, współorganizował imprezy na rzecz ludzi biednych, chorych oraz dla dzieci i młodzieży.

Ks. Robert Kowalski

Urodzony w 1975r. w Radomiu. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. W 2002r. po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, z rąk Ks. Bp-a Zygmunta Zimowskiego przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do Parafii Narodzenia N.M. Panny w Szydłówku. Po trzech latach ks. Biskup przeniósł ks. Roberta do pracy w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, gdzie posługiwał do roku 2010. W roku 2009 ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Od 1 lipca 2010 pełnił funkcję wicedyrektora Caritas Diecezji Radomskiej. Od początku posługi duszpasterskiej zaangażowany w działalność społeczną. Współtworzył Fundację ?Dać Sercom Nadzieję”, Rycerz Kolumba Rady Radomskiej, Organizator i koordynator działań charytatywnych we wspomnianych parafiach. Założyciel i opiekun parafialnej świetlicy środowiskowej, współorganizował imprezy na rzecz ludzi biednych, chorych oraz dla dzieci i młodzieży.

Skip to content