Dnia 31 maja delegacja uczestników wraz z opiekunami udała się do Księdza Biskupa Diecezji Radomskiej Henryka Tomasika z okazji 50-lecia posługi duszpasterskiej. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, dedykując zaśpiewane piosenki Księdzu Biskupowi. Zgodnie z tradycją złożyliśmy najszczersze życzenia płynące z naszych serc oraz wręczyliśmy kwiaty i obraz, które wykonaliśmy własnoręcznie w naszej placówce. Była to dla nas niepowtarzalna i wzruszająca chwila, ponieważ nie często zdarza się abyśmy uczestniczyli w tak doniosłej uroczystości i przebywali blisko osoby tak znamienitej. Dziękujemy za dobre słowo od Jego Ekscelencji Księdza Biskupa, które nas umocniło w wierze i dało nadzieję na lepszą przyszłość. Dopełnieniem dobrego słowa był pyszny poczęstunek.

 

Źródło: WTZ

Skip to content