Działalność Ośrodka obejmuje przede wszystkim pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, a potrzebują opieki rodzicielskiej, miłości i akceptacji. Każde życie jest ważne, wymaga szacunku i troski – stąd pomoc jest niesiona wszystkim dzieciom, również tym, które chorują i borykają się z niepełnosprawnościami; są w wieku szkolnym; poszukują rodziny wraz z rodzeństwem.
Dziękujemy za wsparcie, modlitwę i zachęcamy do duchowej adopcji!

Skip to content