Dyrektorem Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego jest Elżbieta Stolarczyk. – Naszą główną ideą jest zaopiekowanie się dzieckiem, które zostało pozbawione domu i możliwości wychowywania w rodzinie. Podsumowując 20 lat naszej działalności okazało się, że znaleźliśmy nowy dom dla ponad 500 naszych podopiecznych. To efekt naszej pracy i naszych pracowników – powiedziała dyrektor Elżbieta Stolarczyk.

Dyrektor Stolarczyk dodała, że obecnie w placówce pracują cztery osoby. – Ale 20 lat historii naszego ośrodka to dużo większa liczba osób. Jestem czwartym dyrektorem. Wcześniej byli nimi: Honorata Trzaskalska, Andrzej Gołębiowski i Bożena Bardziak. Wszystkim nam towarzyszyła dewiza życiowa biskupa Jana Chrapka, aby iść przez życie tak, aby ślady naszych stóp przetrwały nas. Tworzenie dobrych miejsc dla dzieci, nowych rodzin jest spełnieniem tych słów – powiedziała Elżbieta Stolarczyk.

 

Ks. Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas wyraził radość, że pół tysiąca dzieci znalazło nowy dom dzięki działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. – To dzieło jest takim bijącym sercem na mapie instytucji prowadzonych przez Caritas. Nie byłoby tego ośrodka, gdyby nie biskup Jan Chrapek. Piękne jest to, że adopcyjni rodzice spotykają się między sobą, że mamy kontakt z nimi – powiedział ks. Damian Drabikowski.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej został powołany dekretem biskupa radomskiego Jana Chrapka, 8 września 2001 roku. Placówka przygotowuje kandydatów do przysposobienia dziecka. Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się wiele rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne.

Do ośrodka zgłaszają się także matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości. W swojej pracy pracownicy placówki kierują się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych.

 

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content