Karina Butenko z Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom poinformowała, że celem instytucji jest wsparcie osób przybywających na terenie Polski po 24 lutego 2022 roku. Liczba ogólna zarejestrowanych osób wynosi 5500. Zakres świadczonej pomocy obejmuje: spotkania integracyjne prowadzone w ramach kilku projektów, takich jak: pomoc psychologiczna, wsparcie w zakresie zatrudnienia, nauka języka polskiego czy też pomoc w opiece nad dziećmi. Ponadto udzielane jest też wsparcie finansowe i pomoc prawna. Ogólna liczba osób, które wzięły udział w integracji w czasie trwania projektu wyniosła około 2500.

– Dbamy o stan psychiczny każdego beneficjenta. Z uwagi na zapotrzebowanie został zatrudniony certyfikowany psycholog, który posługuje się językiem polskim jak i ukraińskim. Głównym zadaniem wsparcia indywidualnego jest: utrzymanie zdrowia psychicznego, rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie wychowania dzieci, pokonanie skutków stresu spowodowanego wojną na Ukrainie, rozwiązywanie problemów pojawiających się u młodzieży – powiedziała Karina Butenko. Dodała, że liczba osób objętych pomocą psychologiczną wyniosła 245.

 

Z kolei Anastasiia Lialiuk dodała, że w Centrum prowadzone są przez psychologa cykliczne spotkania osób starszych oraz dzieci w różnym wieku. Ponadto Klub Seniora funkcjonuje od marca i prowadzi działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Arteterapia dla dzieci i dorosłych jest działaniem opartym na dwóch współrzędnych elementach. To połączenie sztuki i procesu uzdrawiania, a jego celem jest wspieranie człowieka w rozwoju i radzeniu sobie z przeciwnościami – powiedziała Anastasiia Lialiuk.

Od początku projektu zostały uruchomione grupy z nauczania języka polskiego dla dorosłych zarówno jak i dla dzieci. Zajęcia odbywały się dla grupy składającej się z 10-12 osób (łącznie – 150 os).

– Znajomość języka polskiego przyda się obywatelom Ukrainy nie tylko w codziennym życiu, ale przede wszystkim w pracy. Beneficjenci mieli szansę przełamać swoją barierę językową i zacząć swobodnie komunikować się z innymi po polsku. Głównym celem zajęć dla dzieci było przygotowanie do szkoły – powiedział ks. Karol Piłat, zastępca dyrektora radomskiej Caritas.

Przypomniał też, że Caritas Polska wraz z Caritas Norwegia, przy wsparciu finansowym rządu Norwegii, uruchomiły program wsparcia uchodźców z Ukrainy – przedpłacone karty z możliwością doładowania dla osób w trudnej sytuacji materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup: osoby starsze 60 lat, osoby niepełnosprawne lub ciężko chore.

Ponadto Centrum zapewnia opiekę nad dziećmi na czas, gdy rodzice lub opiekunowie prawni muszą załatwić różne sprawy w urzędach, bankach. W tym celu został stworzony pokój dziecięcy dla zabaw. Znajdują się w nim meble dziecięce, zabawki, materiały plastyczne, gry. Codziennie z pokoju korzysta do 15 dzieciaków, miesięczna liczba sięga 250 osób.

– Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Związkiem Harcerskim od kwietnia 2023 codziennie wydawaliśmy 25 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących, a w ramach projektu „Podaruj dzieciom kurtki na zimę” wspólnie z Rycerzami Kolumba Rady 14004 w Radomiu w ubiegłym roku w centrum zostało wydane 400 zimowych kurtek – dodała Karina Butenko z Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli również Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu, Mateusz Tyczyński, wiceprezydent miasta, Andrzej Anasiak, reprezentujący Rycerzy Kolumba oraz Krzysztof Murawski, kierownik radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.

Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom Caritas Diecezji Radomskiej od września działa w Domu McGivney’a przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Ks. Michael McGivney jest założycielem Rycerzy Kolumba, duszpasterzem i błogosławionym. Powstał jako owoc współpracy wiernych i Zakonu Rycerzy Kolumba, aby „czynił miłosierdzie w duchu jedności i braterstwa”. Pomysł dzieła zrodził się podczas jednej z wizyt w Radomiu Patricka E. Kelly’ego – Najwyższego Rycerza Zakonu Rycerzy Kolumba.

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content