1%

Caritas Diecezji Radomskiej każdego dnia niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Bez rozgłosu i szumu medialnego pracownicy i wolontariusze odpowiadają na potrzeby chorych dzieci, seek starszych biednych i bezdomnych. Czasem uśmiech wolontariusza jest jedynym, for sale który dostrzega osoba potrzebująca. Aby móc lepiej i efektywniej pomagać coraz to większej ilości osób potrzebujemy ciągłego wsparcia.

W ubiegłym roku ze środków pozyskanych w ramach akcji 1%, pozyskaliśmy 50 nowych łóżek rehabilitacyjnych do wypożyczalni Caritas, ok. 2000 dzieci otrzymało dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego, chore dzieci wyjechały na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, nasi niepełnosprawni podopieczni mają miejsce do spotkań i pracy, dzieci znalazły dom. Nadal pomagamy pokrzywdzonym przez ubiegłoroczną trąbę powietrzną. Nie sposób opisać wszystkich działań które udało się zrealizować.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie i zaufanie, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% dla Caritas – KRS 0000222733.
(Nr KRS niezbędny do podania w PIT znajduje się na ulotkach i plakatach). Pozyskane w ten sposób środki pozwolą nam nieść pomoc dla tych którzy jej potrzebują. Razem możemy więcej i lepiej.

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39) wpisać (poprawnie !!!)

numer Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000222733.
konto: 52 1240 3259 1111 0010 0430 0572 

Przekazując 1% pomożesz:

  • Chorym, starszym i niepełnosprawnym
    (sprzęt i rehabilitacja, opieka, leki).
    Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Hospicjum Domowe, Fundusz Bp. Jana Chrapka
  • Dzieciom i młodzieży
    (leczenie, dożywianie, opieka, wychowanie, rozwój, edukacja wypoczynek)
    Domy Dziecka, Świetlice, Ośrodek Adopcyjny
  • Rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci
    (pomoc żywnościowa, wyprawki szkolne, schronienie, leki, odzież)
    Program, PEAD, Skrzydła
  • Osobom dotkniętym ubóstwem, bezdomnym i bezrobotnym
    (odzież, żywność, leki, nocleg)
    Jadłodajnie, Stołówki, Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia
  • Poszkodowanym w wypadkach losowych
    (powodzie, pożary, wypadki komunikacyjne)
  • Ofiarom przemocy
    (pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna)
    Ośrodek Wsparcia, Telefon Zaufania

Caritas Diecezji Radomskiej oferuje pomoc w rozliczaniu zeznań podatkowych za rok 2016.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku do 30 kwietnia 2017 roku

od 10.00 do 13.00 w Kurii diecezjalnej Radom, ul. Malczewskiego 1
od 13.00 do 15.30 w Caritas Diecezji Radomskiej Radom ul. Kościelna 5.

Dodatkowych informacji udzielamy także pod numerami telefonu 48 365 29 28, 48 365 29 29

Dziękujemy.

Skip to content