931199 tekst 7Caritas Diecezji Radomskiej rokrocznie przyznaje Złote Kule osobom i instytucjom, sildenafil które bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym.

Statuetki trafiły do Straży Miejskiej w Radomiu, view Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. i o. Huberta Czumy
Statuetki wręczane były podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 18 grudnia w OKiSz Resursa Obywatelska.

 

Złote Kule przyznane zostały w trzech kategoriach. Trafiły do rąk prawdziwych przyjaciół Caritas, na których w każdym momencie jej pracownicy i wolontariusze, a przede wszystkim podopieczni mogą liczyć.

W kategorii “Współpraca” kapituła uhonorowała Straż Miejską w Radomiu. Straż i Caritas na rzecz osób potrzebujących współpracują od wielu lat, jednak w związku z realizacją projektu “Radom – siła w partnerstwie” została ona usystematyzowana.

Strażnicy miejscy jako jedni z pierwszych pomagali streetworkerom w ustaleniu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Udzielali pierwszego instruktarzu w zakresie kontaktu z osobą bezdomną i poinformowali jakie niebezpieczeństwa ewentualnie mogą ich spotkać. Razem z Caritas od trzech lat dowożą zimą gorący posiłek dla osób bezdomnych, które nie są w stanie przyjść do jadłodajni. Strażnicy chętnie brali też udział w innych akcjach CDR m.in. “Tornister pełen uśmiechu”, pomagali przy piknikach, zabezpieczali imprezy plenerowe. Straż Miejska użyczyła już Caritas trzeciego z kolei samochodu na potrzeby pomocy ludziom najuboższym. Nagrodę odebrał komendant Paweł Górak.

W kategorii “Darczyńca” Złotą Kulę przyznano Zakładom Automatyki KOMBUD S.A., które systematycznie od 2010 r. pomagają finansowo diecezjalnej Caritas. Środki przekazują na rzecz osób biednych i niepełnosprawnych. Chętnie biorą udział w akcjach organizowanych przez diecezjalną Caritas. Objęli też całoroczną opieką jedną z rodzin wielodzietnych (12 dzieci) i pomagają przy remoncie Akademii Młodych. Nagrodę odebrali Anna Szczygielska i Ryszard Szczygielski.

W kategorii “Świadectwo” statuetkę odebrał o. Hubert Czuma, który od 2000 r. sprawował opiekę nad diecezjalnym Telefonem Zaufania – “Linia Braterskich Serc”. Swoim doświadczeniem duszpasterskim i wiedzą dzielił się z wolontariuszami. Jego ciepło, wiara i uśmiech emanowały na współpracujących z nim dyżurnych. Będzie niedoścignionym wzorem dla wszystkich wolontariuszy z Telefonu Zaufania, których jest około 120. – Kochany o. Hubercie. To ty ich nauczyłeś nie pouczać słabszych, a tylko kierować, słuchać i pomagać, rozmawiać. Twoja postawa wobec ludzi potrzebujących, to dla nas wzór do naśladowania – mówiła Anna Lis, sekretarz CDR.

Życzenia zgromadzonym złożył bp Henryk Tomasik: – Syn Boży staje się człowiekiem, objawia swoją miłość i tego uczy każdego z nas. “Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami” – powiedział Jezus. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Caritas Diecezji Radomskiej za to wielkie świadectwo wiary, które ma kształt miłości, dziękuję wszystkim, którzy wspomagają Caritas i pomagają w wypełnianiu tej wielkiej misji. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.

W gali uczestniczyli wiceprezydenci Radomia Anna Białkowska i Rafał Rajkowski. – W imieniu władz Radomia deklaruję dalszą współpracę. Z całego serca dziękuję też za dobro, które Caritas czyni na rzecz potrzebujących ludzi – powiedział wiceprezydent Rajkowski.

 

Gość Niedzielny