11 listopada na Jasnej Górze spotkało się ponad osiemset osób bezdomnych z całej Polski w ramach XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki . Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem
„Do Boga przychodzi się jedynie taką drogą, która zbacza w kierunku bliźniego”. Z naszej diecezji uczestniczyło w pielgrzymce czterdzieści dwie osoby pod duszpasterską opieką ks. Dyrektora Damiana Drabikowskiego. Po zawiązaniu wspólnoty i wysłuchaniu konferencji diecezjalnego egzorcysty ojca paulina Marcina Ciechanowskiego, pielgrzymi wzięli udział w drodze krzyżowej i Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego i opiekunów grup z całej Polski przed cudownym obrazem Matki Jasnogórskiej. Bezdomni modlili się polecając wszystkie swoje bardzo trudne problemy życiowe, swoje wykluczenie, swoją bezsilność. Po Eucharystii wszyscy spotkali się na gorącym posiłku, a następnie udali się w drogę powrotną. Niech Panu Bogu będą dzięki za dar spotkania ludzi z całej Polski przeżywających podobne problemy i dramaty życiowe.