Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza “Wyjazd na kręgle”. Projekt realizowany w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej w okresie od 16.082017r. do 08.09.2017r.