Organizujemy dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie dla PEŁNOLETNICH Wolontariuszy, którzy zostaną skierowani przez miejscowe sztaby do pomocy w pracach porządkowych. Zależy nam na osobach odpowiedzialnych, dlatego zgłoszenia przyjmujemy tylko przez księży lub od osób wyznaczonych przez Proboszcza, w sekretariacie Caritas Radom w godz. 8.00 – 16.00 lub telefonicznie 483652928, 483652928 do 23 sierpnia! Termin obozu to 27.08 do 2.09. Więcej informacji przekażemy bezpośrednio zainteresowanym.