To dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Kapłaństwo to dar i tajemnica. Wszystkim Kapłanom naszej Diecezji; wielu darów od Zmartwychwstałego Pana i odkrywania tajemnic słowa żywego , sickness site try przyjaznych owieczek na szlaku duszpasterstwa życzą:

 

Pracownicy i Wolontariusze Caritas Diecezji Radomskiej.