W dniu 24.01.2017 Wicedyrektor ks. Damian Drabikowski powołał w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie już 69 Szkolne Koło Caritas. Cieszymy się, że kolejni wolontariusze dołączyli do naszej rodziny Caritas. Mimo że Szkoła liczy około 60 uczniów to do SKC zapisało się już 13 uczniów. Życzymy im samych sukcesów.