Ta nagroda honoruje ludzi, szczególnie z lokalnych środowisk, których działalność pozostawia trwałe ślady.

Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością) jest nagrodą Funduszu im. bp. Jana Chrapka. Jej ideą jest ukazanie postaw ludzi, którzy przeżywają swoje życie z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi. Na wyróżnienie mogą liczyć osoby, które w heroicznym, codziennym, nieraz cichym trudzie, działając charytatywnie, zmieniają rzeczywistość wokół siebie.

Laureatami są osoby działające w lokalnych środowiskach, których dzieła zostawiają trwałe ślady – takie, które zostawić może tylko autentyczne świadczone dobro. Wzorem takich postaw był bp Jan Chrapek.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły Funduszu im. bp. Jana Chrapka oraz instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.

Nagroda jest przyznawana osobom, grupom osób, instytucjom za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym, kulturalnym, a inspirowaną wskazaniami Ewangelii do miłowania czynem i prawdą. Poprzez tę nagrodę Fundusz im. bp. Jana Chrapka chce przywoływać pamięć o swoim patronie.

Nagroda Viventi Caritate jest wyróżnieniem symbolicznym o znaczeniu prestiżowym. Laureatowi wręczana jest statuetka oraz dyplom.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

– dane osoby zgłaszanej (imię nazwisko) lub instytucji

– określenie obszaru i kierunków działania (metod i wykorzystywanych środków),

– określenie wartości, jakim służy działalność kandydata,

– opis znaczących osiągnięć, zasług i postaw kandydata

– ewentualne rekomendacje i wszelkie materiały świadczące o kandydacie

– dane teleadresowe podmiotu zgłaszającego

Dokumenty dotyczące kandydatów do nagrody należy składać (nadesłać) do 9 października, do siedziby Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-600 Radom lub na email: radom@caritas.pl

Laureata tegorocznej nagrody poznamy 18 października w radomskiej katedrze, w czasie obchodów 16. rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka.

Fundacja im. bp. Jana Chrapka tradycyjnie wydała Kalendarz Diecezji Radomskiej 2018. Wkrótce będzie on do nabycia w parafiach oraz w radomskich księgarniach im św. Kazimierza (ul. Malczewskiego 1) i Maryjackiej (ul. Sienkiewicza 13).

– Kalendarz zaskakuje tematyką. Są w nim pokazane zdjęcia i sylwetki 12 ostatnich papieży. Notki o papieżach przygotował ks. Albert Warso, który pracuje w Watykanie w Kongregacji Doktryny Wiary. Ofiary za kalendarz, niezmiennie 5 zł, przeznaczone zostaną na szeroko pojmowaną działalność pomocową dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – również poprzez Program Stypendialny – prowadzoną przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka – powiedział ks. Robert Kowalski, dyrektor radomskiej Caritas.

KRYSTYNA PIOTROWSKA /FOTO GOŚĆ